Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i instalacja dozoru wizyjnego

Przedmiot:

Dostawa i instalacja dozoru wizyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
00-467 Warszawa
powiat: Warszawa
m.kolacz@u-jazdowski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 35 000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA i instalacja dozoru wizyjnego dla Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski (etap I)

Numer referencyjny: ZAMPUB/PRZETARG/2021/04 ZAMPUB/PRZETARG/2021/04
II.1.2)Główny kod CPV
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego CCTV z analityką obrazu w budynku Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego. Dostawę przedmiotu zamówienia stanowią: kamery typ 2 - 9 sztuk, kamery typ 3 - 74 sztuki, oprogramowanie typu VMS obsługujące 96 kamer - 1 sztuka, switch typ 1 - 4 sztuki, switch typ 2 - 10 sztuk, serwer według specyfikacji - 2 sztuki, stacja podglądowa typ 1 - 2 sztuki, stacja podglądowa typ 2 - 2 sztuki, monitor typ 1 - 3 sztuki, monitor typ 2 - 4 sztuki, UPS typ 1 - 4 sztuki, UPS typ 2 - 4 sztuki, szafa Rack - 1 sztuka, radiotelefony - 3 komplety, aparat audio - 16 sztuk.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego CCTV z analityką obrazu w budynku Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) demontażu istniejącego systemu CCTV (okablowania, gniazd, kamer, drobnych prac budowlanych) wraz z utylizacją zdemontowanych materiałów;

2) wykonania nowego systemu CCTV na I piętrze Zamku Ujazdowskiego, zgodnie z Projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w tym:

a) instalacji kamer CCTV na I piętrze Zamku Ujazdowskiego;

b) rozmieszczenia sprzętu sieciowego na I piętrze oraz w serwerowni, która jest położona na II piętrze Zamku Ujazdowskiego;

c) ułożenia wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z opracowaną w tym celu dokumentacją techniczną na I piętrze Zamku Ujazdowskiego;

d) ułożenia przewodów z punktów logicznych do kamer na I piętrze Zamku Ujazdowskiego;

e) konfiguracji oraz montażu serwera CCTV wraz z konfiguracją analityki obrazu wg. wytycznych działu IT oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

f) konfiguracji oraz montażu aktywnych urządzeń sieciowych położonych na I piętrze oraz w serwerowni, która jest położona na II piętrze Zamku Ujazdowskiego;

g) konfiguracji oraz montażu systemu awaryjnego zasilania UPS zintegrowanego z istniejącym systemem u Zamawiającego na I piętrze oraz w serwerowni, która jest położona na II piętrze Zamku Ujazdowskiego;

h) konfiguracji oraz montażu 2 punktów podglądu zdarzeń u ochrony oraz jednego centralnego punktu zarządzania;

i) terminowania kabli w osprzęcie;

j) wykonania oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów;

k) uruchomienia systemu CCTV;

l) przeprowadzenia wymaganych prób i badań oraz potwierdzenia protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji;

m) wykonania pomiarów, uruchomienia i wykonania testów i badań wybudowanego systemu;

n) wykonania dokumentacji powykonawczej systemu monitoringu wizyjnego CCTV (dokumentacja techniczna powinna być wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane teletechniczne oraz praktykę na obiektach zabytkowych);

o) przeprowadzenia instruktażu dla operatorów centrum dozoru wizyjnego Zamawiającego, dowódców zmian agencji ochrony, a także administratora systemu dozoru wizyjnego, osoby zarządzającej systemem dozoru wizyjnego oraz osób zarządzających siecią LAN/przełącznikami i serwerami dozoru wizyjnego.

Dostawę przedmiotu zamówienia stanowią:

-- kamery typ 2 - 9 sztuk,

-- kamery typ 3 - 74 sztuk,

-- oprogramowanie typu VMS.

Obsługujące 96 kamer - 1 sztuka

-- switch typ 1 - 4 sztuki,

-- switch typ 2 - 10 sztuk,

-- serwer według specyfikacji - 2 sztuki,

-- stacja podglądowa typ 1 - 2 sztuki,

-- stacja podglądowa typ 2 - 2 sztuki,

-- monitor typ 1 - 3 sztuki,

-- monitor typ 2 - 4 sztuki,

-- UPS typ 1 - 4 sztuk,

-- UPS typ 2 - 4 sztuki,

-- szafa rack - 1 sztuka,

-- radiotelefony - 3 komplety,

-- aparat Audio - 16 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 32323500, 30200000

Dokument nr: 345535-2021, ZAMPUB/PRZETARG/2021/04 ZAMPUB/PRZETARG/2021/04

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych ofert na platformie miniPortal.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://u-jazdowski.pl/bip/zamowienia-publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2021

Kontakt:
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260251285
ul. Jazdów 2
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-467
Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Kołacz
E-mail: m.kolacz@u-jazdowski.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.