Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
744z dziś
5187z ostatnich 7 dni
20262z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż energii elektrycznej

Przedmiot:

Sprzedaż energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
powiat: otwocki
Tel.: +48 227794031-217, Faks: +48 227794031-477
dzp@spskgruca.pl
https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/pn/spskgruca/demand/notice/public/33451/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 227794031-
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż energii elektrycznej dla SPSK w Otwocku

Numer referencyjny: DZP.26.67.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla SPSK w Otwocku.

2. Zakres zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ - specyfikacja szczegółowa.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ, tj. istotnych warunkach umowy oraz specyfikacji szczegółowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wyszczególnienie:

-- grupa taryfowa B21 - Szpital, Ul. Konarskiego 13 w Otwocku,

-- grupa taryfowa G11 - Blok, Ul. Lelewela 20 w Otwocku,

-- grupa taryfowa G11 - Blok, Ul. Konarskiego 9 w Otwocku.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla SPSK w Otwocku.

2. Zakres zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ - specyfikacja szczegółowa.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ tj. istotnych warunkach umowy oraz specyfikacji szczegółowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 30 % wartości umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09300000

Dokument nr: 345442-2021, DZP.26.67.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/pn/spskgruca/demand/notice/public/33451/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wyszczególnienie:

-- grupa taryfowa B21 - Szpital, Ul. Konarskiego 13 w Otwocku,

-- grupa taryfowa G11 - Blok, Ul. Lelewela 20 w Otwocku,

-- grupa taryfowa G11 - Blok, Ul. Konarskiego 9 w Otwocku.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2021

Kontakt:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
Krajowy numer identyfikacyjny: 5321662948
ul. Konarskiego 13
Otwock
Kod NUTS: PL Polska
05-400
Polska
Osoba do kontaktów: Olimpia Jobda
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Tel.: +48 227794031-217
Faks: +48 227794031-477

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.