Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wybranych cmentarzach wojennych

Przedmiot:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wybranych cmentarzach wojennych

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolska Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: +48 123921343, Faks: +48 133921956
zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 123921343,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wybranych cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej (część IV)

Numer referencyjny: WL-IV.272.23.2021
II.1.2)Główny kod CPV
92522100 Usługi ochrony obiektów historycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonie usług - prac konserwatorskich i restauratorskich na 6 cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453100 Roboty renowacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonie usług - prac konserwatorskich i restauratorskich na 6 cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej, w zakresie określonym w wydanych pozwoleniach konserwatorskich, mających na celu przywrócenie tym obiektom zabytkowym pierwotnych walorów estetycznych oraz poprawnej formy historycznej. Cmentarze objęte zamówieniem:

1) Cmentarz nr 177 w Woźnicznej gm. Pleśna;

2) Cmentarz nr 171 w Łowczówku gm. Pleśna;

3) Cmentarz nr 190 w Janowicach gm. Pleśna;

4) Cmentarz nr 191 w Lubince gm. Pleśna;

5) Cmentarz nr 192 w Lubince gm. Pleśna;

6) Cmentarz nr 194 w Szczepanowicach gm. Pleśna.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na wykonane prace / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.06.01.01-12-0139/16 Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 92522100, 45453100

Dokument nr: 347047-2021, WL-IV.272.23.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.malopolska.uw.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2021

Kontakt:
Małopolska Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
31-156
Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl
Tel.: +48 123921343
Faks: +48 133921956

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.