Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów do budowy drogi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa materiałów do budowy drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: NADLEŚNICTWO OSIE
ul. Rynek 11
86-150 Osie
powiat: świecki
52 33 29 503, faks 52 33 29 381
osie@torun.lasy.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Osie
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 52 33 29 503, faks 5
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA materiałów do budowy drogi leśnej pożarowej nr 39 w leśnictwie Zajęczy Kąt oraz dostawa 4800 ton tłucznia betonowego do 14 leśnictw - przetarg nr II".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów potrzebnych do budowy drogi leśnej pożarowej nr 39 w leśnictwie Zajęczy Kąt, położonej na terenie dwóch gmin: Osie i Jeżewo.
DOSTAWA TŁUCZNIA BETONOWEGO 0-63 MM DO 14 LEŚNICTW NADLEŚNICTWA OSIE

- tłuczeń betonowy 0-63 mm - 4 800 t
Wymagania szczegółowe: Tłuczeń betonowy, kruszony, na potrzeby utwardzenia dróg leśnych, frakcji 0-63 mm. Dostarczony materiał nie może zawierać elementów metalowych, szkła oraz innych elementów stanowiących niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszych. Niedopuszczalna jest obecność składników niebezpiecznych dla środowiska. Dostarczane kruszywo musi być badane i poddane analizie laboratoryjnej, musi być zgodne z normą. DOSTAWA może być rozłożona w czasie i wynikać ze zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W cenę należy skalkulować dowiezienie materiału do 14 leśnictw Nadleśnictwa Osie. Wyrywkowo ważenie ładunku. tłuczeń betonowy 0-63 mm - 900 t
Wymagania szczegółowe:
Tłuczeń betonowy, kruszony, na potrzeby utwardzenia dróg leśnych, frakcji 0-63 mm. Dostarczony materiał nie może zawierać elementów metalowych, szkła oraz innych elementów stanowiących niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszych. Niedopuszczalna jest obecność składników niebezpiecznych dla środowiska. Dostarczane kruszywo musi być badane i poddane analizie laboratoryjnej, musi być zgodne z normą. DOSTAWA może być rozłożona w czasie i wynikać ze zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. Wyrywkowo ważenie ładunku.

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów potrzebnych do budowy drogi leśnej pożarowej nr 39 w leśnictwie Zajęczy Kąt, położonej na terenie dwóch gmin: Osie i Jeżewo. Zadanie nr 2- piasek z dostawą na wskazaną drogę leśną- w ilości 2700 m3.

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów potrzebnych do budowy drogi leśnej pożarowej nr 39 w leśnictwie Zajęczy Kąt, położonej na terenie dwóch gmin: Osie i Jeżewo.
- Żelbetowe płyty drogowe ażurowe typu YOMB o wymiarach 12,5x75x100 cm - 7 630 szt.
Wymagania szczegółowe:
Beton o klasie wytrzymałości minimum C20/25 wg PN-EN 206-1, stal stosowana do wykonania zbrojenia powinna spełniać wymagania PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2, zbrojenie płyt wielootworowych powinno być wykonane zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną producenta, grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych powinna wynosić 305mm, wygląd zewnętrzny wg PN-EN 1339, odchyłki od wymiarów nominalnych: długość 5 mm, szerokość ? 5mm, grubość 5 mm, nasiąkliwość ? 5%, odporność na działanie mrozu F150, odporność na ścieranie 18 000-5 000 (mm3/mm2).

- Geowłóknina - 11 700 m2
Wymagania szczegółowe:
Gramatura 125 g/ m2, grubość przy 2 kN /m2 ? 0,43 mm, wytrzymałość na rozciąganie (EN ISO 10319) ? 8,5 kN/m, siła przebicia (CBR) ? 1275 N.

- szpilki do geowłókniny - 837 szt
- żwir 0-8 mm - 33 m3

CPV: 44113800-3, 14210000-6, 14212200-2, 60100000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00110169, SA.270.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.osie.torun.lasy.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452). Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie zakupowej. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego osie@torun.lasy.gov.pl lub złożenia na platformie zakupowej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ 21. SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ROZDZIAŁ 21. SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 10:00
Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.