Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie likwidacji awarii na liniowych obiektach elektroenergetycznych

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie likwidacji awarii na liniowych obiektach elektroenergetycznych

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Siecie Elektroenergetyczne SA
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
powiat: piaseczyński
beata.olszewska@pse.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie likwidacji awarii na liniowych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A. w latach 2022-2024

Numer referencyjny: 2021/WNP-0144
II.1.2)Główny kod CPV
50532400 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług likwidacji awarii prac na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących własność PSE S.A.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie likwidacji awarii na liniowych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A. w latach 2022-2024

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532400 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linie elektroenergetyczne na obszarze PSE S.A. ZKO w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług likwidacji awarii prac na liniowych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A. w latach 2022-2024.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SWZ - pakiet Warszawa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2022
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie likwidacji awarii na liniowych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A. w latach 2022-2024

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532400 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linie elektroenergetyczne na obszarze PSE S.A. ZKO w Radomiu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług likwidacji awarii prac na liniowych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A. w latach 2022-2024.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SWZ - pakiet Radom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 50532400

Dokument nr: 352151-2021, 2021/WNP-0144

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się na stronie internetowej Zamawiającego, tj. https://przetargi.pse.pl/. Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych otwarcie ofert nie jest jawne.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.pse.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linie elektroenergetyczne na obszarze PSE S.A. ZKO w Warszawie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linie elektroenergetyczne na obszarze PSE S.A. ZKO w Radomiu

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2021

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

a) pakiet Warszawa - 100 000,00 PLN;

b) pakiet Radom - 100 000,00 PLN.

Kontakt:
Polskie Siecie Elektroenergetyczne SA
ul. Warszawska 165
Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL Polska
05-520
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Olszewska
E-mail: beata.olszewska@pse.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.