Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Instalacja sygnalizacji alarmowania pożaru, instalacja oddymiania klatek schodowych,...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Instalacja sygnalizacji alarmowania pożaru, instalacja oddymiania klatek schodowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne przeciwpożarowego itp

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK IM.WINCENTEGO WITOSA
NIEPODLEGŁOŚCI, 17
59-420 Bolków
powiat: jaworski
757413284
zsip.ksiegowosc@gmail.com
https://platformazakupowa.pl/transakcja/482308
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bolków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 757413284
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku przy Ul. Mickiewicza 2 w Bolkowie - instalacja sygnalizacji alarmowania pożaru, instalacja oddymiania klatek schodowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne przeciwpożarowego itp.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
a) wewnętrznej instalacji hydrantowej,
b) systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania klatek schodowych,
c) awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

2. Zakres zadania:

W budynku zaprojektowano następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:
o instalację wodociągową przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi Dn 25 z wężem
półsztywnym oraz zaworem pierwszeństwa,
o urządzenia służące do usuwania dymu na klatkach schodowych,
o instalację systemu sygnalizacji pożarowej,
o instalację oświetlenia awaryjnego i przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

2.1. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji hydrantowej na wszystkich kondygnacjach budynku z wyłączeniem pomieszczenia z którego realizowane jest zasilanie w wodę instalacji hydrantowej. zaprojektowano 9 nowych hydrantów DN25 z wężem półsztywnym DN25 długości 20m. Zaprojektowano hydranty w wersji natynkowej, wymiary szafki hydrantowej wys./szer./dł. = 750/750/180mm. Hydranty zlokalizowano na każdej kondygnacji po obu stronach korytarza od ściany podziału na strefy bezpieczne. W pomieszczeniu magla zaprojektowano hydrant H9 przeznaczony do gaszenia pożaru w pomieszczeniu magla, pralni i kotłowni. W celu gaszenia pożaru w kotłowni konieczne będzie poprowadzenie węża z hydrantu H9 na zewnątrz budynku do pomieszczenia kotłowni. Dokładną lokalizacją wszystkich hydrantów wskazano w części rysunkowej projektu. Zaprojektowano hydranty o wydajności każdego równej 1 l/s i minimalnym ciśnieniu na zaworze odcinającym hydrantu z uwzględnieniem dyszy prądownicy o wartości 0,2 MPa. Ze względu na wielkość strefy pożarowej powyżej 500m2 w budynku średniowysokim należy zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów. Łączna wydajność instalacji hydrantowej powinna wynosić 2,0 l/s i ciśnienie na zaworach odcinających hydrant 0,2MPa. Montaż zaworów hydrantowych należy wykonać na wysokości 1,35m +/- 0,1 m od poziomu posadzki. Hydranty należy zasilić w wodę z istniejących pionów hydrantowych PH1 i PH2. Istniejące hydranty należy zdemontować a trójniki na pionie zaślepić. Średnice nominalne przewodów zasilających hydranty wewnętrzne 25 będą wynosić DN32. Instalację należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek gwintowanych, uszczelnionych teflonem, pakułami lub pastami uszczelniającymi. Instalację wody p.poż. wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN72/0640-01. Hydranty oznakować wg PN-92/M-01256/01. Instalację należy prowadzić natynkowo.
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa.

2.2. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej.

Budynek należy wyposażyć w system sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami akustyczno-optycznymi, zapewniający jego ochronę całkowitą i realizujący w przypadku powstania pożaru następujące zadania:
- powiadomienie użytkowników budynku oraz personelu na poszczególnych kondygnacjach
o wykrytym zagrożeniu poprzez wygenerowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego,
- zwolnienie chwytaków elektromagentycznych w drzwiach przeciwpożarowych EIS60
utrzymywanych w normalnych warunkach użytkowania w pozycji otwartej,
- uruchomienie w obu klatkach schodowych instalacji oddymiania grawitacyjnego,
- uruchomienie elektrozaworu na instalacji wody użytkowej.
W celu zachowania ochrony całkowitej wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w czujki.
Ochroną nie będą objęte pomieszczenia higieniczno-sanitarne i pomieszczenia mokre:
- dwa pomieszczenia WC z przedsionkami ogólnodostępne na poziomie parteru,
- pomieszczenie z licznikami wody na poziomie parteru,
- trzy pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogólnodostępne na poziomie I pietra,
- dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogólnodostępne na poziomie II pietra,
- wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach.

Elementy systemu:
System sygnalizacji pożarowej
1. Centrali FC724ZA - 1 szt.
2. Czujka optyczna OP720 - 94 szt.
3. Czujka optyczno-termiczna OH720 - 3 szt.
4. Czujka wielosensorowa OOH740 - 8 szt.
5. Gniazdo czujki DB721 - 105 szt.
6. Ręczny ostrzegacz pożarowy FDME221+obudowa FDMH291-R - 24 szt.
7. Moduł FDCIO222 - 3 szt.
8. Moduł FDCIO221 - 2 szt.
9. Obudowa modułu FDCH221 - 5 szt.
10. Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny ROLP/R1/LX-W/RF - 26 szt.
11. Puszka PIP1A - 23 szt.
12. Zasilacz ppoż MWZP150-6.5A-17Ah - 1 szt.
13. Akumulatory 18 Ah 12V - 2 szt.
14. Akumulatory 26Ah 12V - 2 szt.
15. Akumulatory 3,4Ah 12V - 4 szt.
16. Elektrotrzymacz podłogowy ścienny GTR048000A07 - 3 szt.
17. Wspornik podłogowy GTR048000 A12006 - 1 szt.
18. Moduł FCA2005-A1 - 1 szt.
System oddymiania
19. Przycisk oddymiania RT45 - 8 szt.
20. Centrala sterujaco-zasilająca RZN4404K - 2 szt.
21. Siłownik KA34/1000 - 6 szt.
22. Konsola siłownika KABS083-VFIS - 6 szt.
23. Puszka PIP2A przelotowa - 7 szt.
24. Przekaźnik TR42 - 2 szt.
25. Przekaźnik IM44 - 2 szt.

2.3. Wykonanie oświetlenia awaryjnego drogi ewakuacyjnej oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne wykonane będą jako oprawy autonomiczne
z własną baterią które podczas normalnej pracy nie świecą. Czas świecenia po zaniku napięcia min. 1 godz.. Czas załączenia oświetlenia ewakuacyjnego po zaniku napięcia max. 2 sekundy awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia minimum 5 lx na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej oraz 5 lx pionowego natężenia oświetlenia na sprzęcie lub urządzeniu ppoż. Oprawy na każdej kondygnacji zasilane z najbliższej rozdzielnicy piętrowej poprzez zabezpieczenie S301 B6. Wyłączenie zasilania z rozdzielnicy powinno spowodować zadziałanie lamp oświetlenia ewakuacyjnego w obwodzie zasilanym z tej rozdzielnicy. Wyłączenia zasilania z poziomu wyłącznika PPOŻ powinno spowodować zadziałanie lamp ewakuacyjnych w całej danej strefie pożarowej.

Oprawy awaryjne mają zostać umieszczone:
o przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
o w pobliżu schodów i każdej zmiany poziomu,
o przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
o przy każdej zmianie kierunku,
o przy skrzyżowaniu korytarzy,
o na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
o w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,
o w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.

W budynku zastosować oprawy ewakuacyjne posiadające Świadectwa
Dopuszczenia CNBOP-PIB lub oprawy o tej samej charakterystyce iluminacji
innego producenta. Przy stosowaniu zamienników opraw LED należy
zapewnić odpowiedni natężenie oświetlenia. Oprawy awaryjne zewnętrzne oznaczone na
rysunkach jako ,,AWZ" powinny także posiadać stopień szczelności IP65.
Do zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego używać przewodów
YDY 3x1,5mm2 (Nie wymaga się stosowania przewodów o zwiększonej odporności
ogniowej).

Rozdzielnice elektryczne
Zabezpieczenia obwodów lamp awaryjnych (S-301 B6) należy montować
we właściwych rozdzielnicach piętrowycch TP - piwnica, TP10 - parter, TP11 - 1 Pietro, TP12 - 2 pietro. Z każdej rozdzielnicy należy wyprowadzić odrębny obwód oświetlenia awaryjnego.

Obwody oświetlenia ewakuacyjnego

Obwody zasilające oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać
przewodem YDY 3x1,5mm2. Poza zabezpieczeniem nadprądowym w obwodach
nie stosować żadnych dodatkowych aparatów elektrycznych. Przewody prowadzić podtynkowo według PN-IEC 60364-5-52:2002 lub w kanałach instalacyjnych umieszczonych pod sufitem.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Wyłacznik główny prądu DPX-100 zainstalować w jednej z szaf Rozdzielnicy Głównej TG znajdującej się na parterze. W budynku zainstalować dwa przyciski ppoż np.: PWP1 1Z1R (przycisk z zamkiem, szybka zbijana, oznaczenie Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, kolor czerwony, żółty przycisk). Przyciski PPOŻ instalować przy obu wejściach głównych.
Przyciski łączyć przewodem ognioodpornym typu HDGs 2x1,5mm2
(z certyfikatem CNBOP-PIB), przewody prowadzić podtynkowo.

Zestawienie materiałów:
- Oprawy awaryjne - 44szt
- Przewod 3x1,5mm2 - 220mb
- Przewod HDGs 2x1,5mm2 - 50mb
- Rozłącznik Izolacyjny DPX 100 - 1szt
- płyta montażowa - 1szt
- wyzwalacza napięciowy - 1szt
- obudowa przeciwpozarowa TG
- kanaly instalacyjne - 220mb
- rozdzielnica pietrowa parteru - do wymiany + zabezpieczenia
- zabezpieczenia S301 B6 - 4szt

2.4. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie odpowiednich prób, sprawdzeń oraz opracowanie dokumentacji powykonawczych.

3. Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:
- Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji hydrantowej,
- Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania klatek schodowych,
- Projekt wykonawczy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- a także pomocniczo przedmiary robót.

CPV: 31625200-5, 31518200-2, 44482200-4, 45310000-3, 45311200-2, 45312100-8, 45343200-5

Dokument nr: 2021/BZP 00110818, ZSiP/06/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/sp_jawor
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/sp_jawor
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/sp_jawor
1) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.2) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.4) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 5) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie Platformy (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem Platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie, Ul. Niepodległości 17, 59-420 , tel. +48 75-74-13-364, e-mail: zsipsekretariat@gmail.com ;
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w ZSiP im. Wincentego Witosa
w Bolkowie jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iodozsipbolkow@gmail.com ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Modernizacja budynku przy Ul. Mickiewicza 2 w Bolkowie - instalacja sygnalizacji alarmowania pożaru, instalacja oddymiania klatek schodowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wewnętrzna instalacja hydrantowa", prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą PZP", w trybie podstawowym bez negocjacji; w przypadku udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP; dane osobowe mogą być przekazane operatorowi pocztowemu w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłek, których Wykonawca będzie adresatem oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub informatyczne na rzecz administratora danych; Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów - dokumentacja postępowania przechowywana jest przez co najmniej 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia; umowa jest przechowywana przez co najmniej 10 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym umowa została wykonana;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/482308
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez Platformę: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/sp_jawor

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZSiP/06/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 215556,32 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
a) wewnętrznej instalacji hydrantowej,
b) systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania klatek schodowych,
c) awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

2. Zakres zadania:

W budynku zaprojektowano następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:
o instalację wodociągową przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi Dn 25 z wężem
półsztywnym oraz zaworem pierwszeństwa,
o urządzenia służące do usuwania dymu na klatkach schodowych,
o instalację systemu sygnalizacji pożarowej,
o instalację oświetlenia awaryjnego i przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

2.1. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji hydrantowej na wszystkich kondygnacjach budynku z wyłączeniem pomieszczenia z którego realizowane jest zasilanie w wodę instalacji hydrantowej. zaprojektowano 9 nowych hydrantów DN25 z wężem półsztywnym DN25 długości 20m. Zaprojektowano hydranty w wersji natynkowej, wymiary szafki hydrantowej wys./szer./dł. = 750/750/180mm. Hydranty zlokalizowano na każdej kondygnacji po obu stronach korytarza od ściany podziału na strefy bezpieczne. W pomieszczeniu magla zaprojektowano hydrant H9 przeznaczony do gaszenia pożaru w pomieszczeniu magla, pralni i kotłowni. W celu gaszenia pożaru w kotłowni konieczne będzie poprowadzenie węża z hydrantu H9 na zewnątrz budynku do pomieszczenia kotłowni. Dokładną lokalizacją wszystkich hydrantów wskazano w części rysunkowej projektu. Zaprojektowano hydranty o wydajności każdego równej 1 l/s i minimalnym ciśnieniu na zaworze odcinającym hydrantu z uwzględnieniem dyszy prądownicy o wartości 0,2 MPa. Ze względu na wielkość strefy pożarowej powyżej 500m2 w budynku średniowysokim należy zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów. Łączna wydajność instalacji hydrantowej powinna wynosić 2,0 l/s i ciśnienie na zaworach odcinających hydrant 0,2MPa. Montaż zaworów hydrantowych należy wykonać na wysokości 1,35m +/- 0,1 m od poziomu posadzki. Hydranty należy zasilić w wodę z istniejących pionów hydrantowych PH1 i PH2. Istniejące hydranty należy zdemontować a trójniki na pionie zaślepić. Średnice nominalne przewodów zasilających hydranty wewnętrzne 25 będą wynosić DN32. Instalację należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek gwintowanych, uszczelnionych teflonem, pakułami lub pastami uszczelniającymi. Instalację wody p.poż. wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN72/0640-01. Hydranty oznakować wg PN-92/M-01256/01. Instalację należy prowadzić natynkowo.
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa.

2.2. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej.

Budynek należy wyposażyć w system sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami akustyczno-optycznymi, zapewniający jego ochronę całkowitą i realizujący w przypadku powstania pożaru następujące zadania:
- powiadomienie użytkowników budynku oraz personelu na poszczególnych kondygnacjach
o wykrytym zagrożeniu poprzez wygenerowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego,
- zwolnienie chwytaków elektromagentycznych w drzwiach przeciwpożarowych EIS60
utrzymywanych w normalnych warunkach użytkowania w pozycji otwartej,
- uruchomienie w obu klatkach schodowych instalacji oddymiania grawitacyjnego,
- uruchomienie elektrozaworu na instalacji wody użytkowej.
W celu zachowania ochrony całkowitej wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w czujki.
Ochroną nie będą objęte pomieszczenia higieniczno-sanitarne i pomieszczenia mokre:
- dwa pomieszczenia WC z przedsionkami ogólnodostępne na poziomie parteru,
- pomieszczenie z licznikami wody na poziomie parteru,
- trzy pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogólnodostępne na poziomie I pietra,
- dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogólnodostępne na poziomie II pietra,
- wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach.

Elementy systemu:
System sygnalizacji pożarowej
1. Centrali FC724ZA - 1 szt.
2. Czujka optyczna OP720 - 94 szt.
3. Czujka optyczno-termiczna OH720 - 3 szt.
4. Czujka wielosensorowa OOH740 - 8 szt.
5. Gniazdo czujki DB721 - 105 szt.
6. Ręczny ostrzegacz pożarowy FDME221+obudowa FDMH291-R - 24 szt.
7. Moduł FDCIO222 - 3 szt.
8. Moduł FDCIO221 - 2 szt.
9. Obudowa modułu FDCH221 - 5 szt.
10. Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny ROLP/R1/LX-W/RF - 26 szt.
11. Puszka PIP1A - 23 szt.
12. Zasilacz ppoż MWZP150-6.5A-17Ah - 1 szt.
13. Akumulatory 18 Ah 12V - 2 szt.
14. Akumulatory 26Ah 12V - 2 szt.
15. Akumulatory 3,4Ah 12V - 4 szt.
16. Elektrotrzymacz podłogowy ścienny GTR048000A07 - 3 szt.
17. Wspornik podłogowy GTR048000 A12006 - 1 szt.
18. Moduł FCA2005-A1 - 1 szt.
System oddymiania
19. Przycisk oddymiania RT45 - 8 szt.
20. Centrala sterujaco-zasilająca RZN4404K - 2 szt.
21. Siłownik KA34/1000 - 6 szt.
22. Konsola siłownika KABS083-VFIS - 6 szt.
23. Puszka PIP2A przelotowa - 7 szt.
24. Przekaźnik TR42 - 2 szt.
25. Przekaźnik IM44 - 2 szt.

2.3. Wykonanie oświetlenia awaryjnego drogi ewakuacyjnej oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne wykonane będą jako oprawy autonomiczne
z własną baterią które podczas normalnej pracy nie świecą. Czas świecenia po zaniku napięcia min. 1 godzina. Czas załączenia oświetlenia ewakuacyjnego po zaniku napięcia max. 2 sekundy awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia minimum 5 lx na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej oraz 5 lx pionowego natężenia oświetlenia na sprzęcie lub urządzeniu ppoż. Oprawy na każdej kondygnacji zasilane z najbliższej rozdzielnicy piętrowej poprzez zabezpieczenie S301 B6. Wyłączenie zasilania z rozdzielnicy powinno spowodować zadziałanie lamp oświetlenia ewakuacyjnego w obwodzie zasilanym z tej rozdzielnicy. Wyłączenia zasilania z poziomu wyłącznika PPOŻ powinno spowodować zadziałanie lamp ewakuacyjnych w całej danej strefie pożarowej.

Oprawy awaryjne mają zostać umieszczone:
o przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
o w pobliżu schodów i każdej zmiany poziomu,
o przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
o przy każdej zmianie kierunku,
o przy skrzyżowaniu korytarzy,
o na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
o w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,
o w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.

W budynku zastosować oprawy ewakuacyjne posiadające Świadectwa
Dopuszczenia CNBOP-PIB lub oprawy o tej samej charakterystyce iluminacji
innego producenta. Przy stosowaniu zamienników opraw LED należy
zapewnić odpowiedni natężenie oświetlenia. Oprawy awaryjne zewnętrzne oznaczone na
rysunkach jako ,,AWZ" powinny także posiadać stopień szczelności IP65.
Do zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego używać przewodów
YDY 3x1,5mm2 (Nie wymaga się stosowania przewodów o zwiększonej odporności
ogniowej).

Rozdzielnice elektryczne
Zabezpieczenia obwodów lamp awaryjnych (S-301 B6) należy montować
we właściwych rozdzielnicach piętrowycch TP - piwnica, TP10 - parter, TP11 - 1 Pietro, TP12 - 2 pietro. Z każdej rozdzielnicy należy wyprowadzić odrębny obwód oświetlenia awaryjnego.

Obwody oświetlenia ewakuacyjnego

Obwody zasilające oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać
przewodem YDY 3x1,5mm2. Poza zabezpieczeniem nadprądowym w obwodach
nie stosować żadnych dodatkowych aparatów elektrycznych. Przewody prowadzić podtynkowo według PN-IEC 60364-5-52:2002 lub w kanałach instalacyjnych umieszczonych pod sufitem.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Wyłacznik główny prądu DPX-100 zainstalować w jednej z szaf Rozdzielnicy Głównej TG znajdującej się na parterze. W budynku zainstalować dwa przyciski ppoż np.: PWP1 1Z1R (przycisk z zamkiem, szybka zbijana, oznaczenie Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, kolor czerwony, żółty przycisk). Przyciski PPOŻ instalować przy obu wejściach głównych.
Przyciski łączyć przewodem ognioodpornym typu HDGs 2x1,5mm2
(z certyfikatem CNBOP-PIB), przewody prowadzić podtynkowo.

Zestawienie materiałów:
- Oprawy awaryjne - 44szt
- Przewod 3x1,5mm2 - 220mb
- Przewod HDGs 2x1,5mm2 - 50mb
- Rozłącznik Izolacyjny DPX 100 - 1szt
- płyta montażowa - 1szt
- wyzwalacza napięciowy - 1szt
- obudowa przeciwpozarowa TG
- kanaly instalacyjne - 220mb
- rozdzielnica pietrowa parteru - do wymiany + zabezpieczenia
- zabezpieczenia S301 B6 - 4szt

2.4. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie odpowiednich prób, sprawdzeń oraz opracowanie dokumentacji powykonawczych.

3. Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:
- Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji hydrantowej,
- Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania klatek schodowych,
- Projekt wykonawczy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- a także pomocniczo przedmiary robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31518200-2 - Oświetlenie awaryjne

44482200-4 - Hydranty gaśnicze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45343200-5 - Instalowanie sprzętu gaśniczego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena - 60% = 60 pkt,
b) Termin - 40% = 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jej działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał co najmniej 2 roboty polegające na: wykonaniu instalacji sygnalizacji alarmowania pożaru i/lub instalacji oddymiania klatki schodowej i/lub wykonaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu i/lub wykonaniu wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz posiada dowody potwierdzające, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie;
2) dysponuje minimum 1 osobą na stanowisko kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektro - energetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.
Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie -- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów -- uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -- załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -- inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - załącznik nr 5 do SWZ;
3) Kopia opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,00 zł.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 7.1. SWZ;
2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 7.8.4. SWZ (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w ust. 7.9.3. SWZ (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust 3 PZP).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:
1. W stosunku do terminu realizacji umowy:
1) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SWZ,
2) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy nakładają na jedną ze stron umowy,
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od stron, stanowiących obiektywną przeszkodę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 - o okres trwania przeszkody.
4) w przypadku opóźnienia prac lub zmiany terminu realizacji umowy gdy zmiany te będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a. nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,
b. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
c. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
o okres jaki wynikał ze: wstrzymania robót, opóźnienia robót, czasu potrzebnego na wprowadzenie zmian, .
2. W stosunku do osób:
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SWZ,
2) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji a w przypadku kiedy powoływał się na zasoby innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp po spełnieniu wymagań jak określono w SWZ.
3) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ,
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena - 60% = 60 pkt,
b) Termin - 40% = 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.