Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy oświetlaczy kryminalistycznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawy oświetlaczy kryminalistycznych

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 477238608, Faks: +48 477237642
anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 477238608,
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy oświetlaczy kryminalistycznych

Numer referencyjny: WZP-2309/21/152/Z
II.1.2)Główny kod CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy oświetlaczy kryminalistycznych

2. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na 2 zadania:

a) zadanie nr 1 - oświetlacze kryminalistyczne stacjonarne,

b) zadanie nr 2 - oświetlacze kryminalistyczne przenośne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 2 stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

3. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą w zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2 przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych zestawów z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, tj. karty charakterystyki lub innego dokumentu zawierającego nazwę producenta, model, typ, parametry techniczne oferowanego zestawu co najmniej opisane w załączniku nr 4 do SWZ.

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 785 892.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oświetlacze kryminalistyczne stacjonarne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji, Ul. Nowolipie 2,00-150 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na oświetlacze kryminalistyczne stacjonarne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 4 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 452 396.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oświetlacze kryminalistyczne przenośne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji, Ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na dostawy oświetlaczy kryminalistycznych przenośnych.

2. Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w załączniku nr 4 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 333 496.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31500000

Dokument nr: 350140-2021, WZP-2309/21/152/Z

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji, Ul. Nowolipie 2,00-150 Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji, Ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2021

Kontakt:
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-150
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kukawka
E-mail: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl
Tel.: +48 477238608
Faks: +48 477237642

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.