Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
Tel.: +48 323985580
przetargi.zabrze@psgaz.pl
https://zamowienia.psgaz.pl/
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 323985580
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

WP-003186: Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie PT/UP/00414125/ Czechowice Dziedzice / Legionów/ gazownia Bielsko Biała / budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia i SRP Io

Numer referencyjny: 2021/W100/WP-003186
II.1.2)Główny kod CPV
71322200 Usługi projektowania rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie PT/UP/00414125/ Czechowice Dziedzice / Legionów/ gazownia Bielsko Biała / budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia I SRP Io

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 150 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej w przedmiocie: Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie PT/UP/00414125/ Czechowice Dziedzice / Legionów/ gazownia Bielsko Biała / budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia I SRP Io,

Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, a także świadczenie usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych danym Projektem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zakres:

-- gazociąg wysokiego ciśnienia Dz 200 STAL 355 o długości około 865 metrów,

-- SRP Io Q = 14 000 m3/h,

-- miejsce włączenia wysokiego ciśnienia DN 200 STAL w Podlesiu-Czechowicach, gmina miejska Bielsko Biała, granica własności - zasuwa za stacją gazową na terenie posesji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 150 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 23/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71322200

Dokument nr: 352156-2021, 2021/W100/WP-003186

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Oferty składa się zgodnie z wymogami określonymi w SWZ na platformie zakupowej PSG https://zamowienia.psgaz.pl.

Jawne otwarcie ofert nastąpi poprzez platformę zakupową PSG https://zamowienia.psgaz.pl.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2021

Kontakt:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11
Zabrze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
41-800
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kozak
E-mail: przetargi.zabrze@psgaz.pl
Tel.: +48 323985580

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.