Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
293z dziś
4855z ostatnich 7 dni
18210z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy artykułów elektrycznych i oświetleniowych

Przedmiot:

Dostawy artykułów elektrycznych i oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie
ul. Żelazna 59 A
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 327774950, Faks: +48 327774999
zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 327774950,
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla jednostek RZGW w Gliwicach

Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.59.2021.MB
II.1.2)Główny kod CPV
31200000 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych do planowanych drobnych napraw elektrycznych wykonywanych własnymi siłami przez Zespoły Wsparcia Technicznego oraz inne jednostki podlegle Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Nazwy własne podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie cenowej należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, o standardzie wyższym lub równym, przy czym równoważność dotyczy parametrów technicznych w tym napięcia, natężenia, mocy całego produktu oraz jego elementów, ich rozmieszczenia, stopnia ochrony, gabarytów, sposobie działania, niezawodności.

DOSTAWA do jednostek Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 164 248.01 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb ZPT i obiektów hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Opolu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31300000 Drut i kabel izolowany
31411000 Baterie alkaliczne
31440000 Baterie
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
38552000 Mierniki elektroniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych do planowanych drobnych napraw elektrycznych wykonywanych własnymi siłami przez Zespoły Wsparcia Technicznego oraz inne jednostki podległe Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Nazwy własne podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie cenowej należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, o standardzie wyższym lub równym, przy czym równoważność dotyczy parametrów technicznych w tym napięcia, natężenia, mocy całego produktu oraz jego elementów, ich rozmieszczenia, stopnia ochrony, gabarytów, sposobie działania, niezawodności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres dostawy) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 256.16 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb remontu instalacji elektrycznej w budynku Zarządu Zlewni w Opolu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31300000 Drut i kabel izolowany
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych do planowanych drobnych napraw elektrycznych wykonywanych własnymi siłami przez Zespoły Wsparcia Technicznego oraz inne jednostki podległe Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Nazwy własne podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie cenowej należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, o standardzie wyższym lub równym, przy czym równoważność dotyczy parametrów technicznych w tym napięcia, natężenia, mocy całego produktu oraz jego elementów, ich rozmieszczenia, stopnia ochrony, gabarytów, sposobie działania, niezawodności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres dostawy) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 70 784.83 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA akumulatorów dla potrzeb jednostek Zarządu Zlewni w Gliwicach

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31430000 Akumulatory elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych do planowanych drobnych napraw elektrycznych wykonywanych własnymi siłami przez Zespoły Wsparcia Technicznego oraz inne jednostki podległe Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Nazwy własne podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie cenowej należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, o standardzie wyższym lub równym, przy czym równoważność dotyczy parametrów technicznych w tym napięcia, natężenia, mocy całego produktu oraz jego elementów, ich rozmieszczenia, stopnia ochrony, gabarytów, sposobie działania, niezawodności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres dostawy) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 473.96 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb jednostek Zarządu Zlewni w Gliwicach

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31300000 Drut i kabel izolowany
31411000 Baterie alkaliczne
31440000 Baterie
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych do planowanych drobnych napraw elektrycznych wykonywanych własnymi siłami przez Zespoły Wsparcia Technicznego oraz inne jednostki podległe Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Nazwy własne podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie cenowej należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, o standardzie wyższym lub równym, przy czym równoważność dotyczy parametrów technicznych w tym napięcia, natężenia, mocy całego produktu oraz jego elementów, ich rozmieszczenia, stopnia ochrony, gabarytów, sposobie działania, niezawodności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres dostawy) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 507.69 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb Zarządu Zlewni w Katowicach

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych do planowanych drobnych napraw elektrycznych wykonywanych własnymi siłami przez Zespoły Wsparcia Technicznego oraz inne jednostki podległe Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Nazwy własne podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie cenowej należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, o standardzie wyższym lub równym, przy czym równoważność dotyczy parametrów technicznych w tym napięcia, natężenia, mocy całego produktu oraz jego elementów, ich rozmieszczenia, stopnia ochrony, gabarytów, sposobie działania, niezawodności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres dostawy) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 907.70 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb jednostek Zarządu Zlewni w Katowicach

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31300000 Drut i kabel izolowany
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych do planowanych drobnych napraw elektrycznych wykonywanych własnymi siłami przez Zespoły Wsparcia Technicznego oraz inne jednostki podległe Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Nazwy własne podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie cenowej należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, o standardzie wyższym lub równym, przy czym równoważność dotyczy parametrów technicznych w tym napięcia, natężenia, mocy całego produktu oraz jego elementów, ich rozmieszczenia, stopnia ochrony, gabarytów, sposobie działania, niezawodności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres dostawy) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 496.13 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA mierników dla potrzeb jednostek Zarządu Zlewni w Katowicach

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38552000 Mierniki elektroniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych do planowanych drobnych napraw elektrycznych wykonywanych własnymi siłami przez Zespoły Wsparcia Technicznego oraz inne jednostki podległe Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Nazwy własne podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie cenowej należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, o standardzie wyższym lub równym, przy czym równoważność dotyczy parametrów technicznych w tym napięcia, natężenia, mocy całego produktu oraz jego elementów, ich rozmieszczenia, stopnia ochrony, gabarytów, sposobie działania, niezawodności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres dostawy) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 186.18 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb RZGW Gliwice - ROO

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych do planowanych drobnych napraw elektrycznych wykonywanych własnymi siłami przez Zespoły Wsparcia Technicznego oraz inne jednostki podległe Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Nazwy własne podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie cenowej należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, o standardzie wyższym lub równym, przy czym równoważność dotyczy parametrów technicznych w tym napięcia, natężenia, mocy całego produktu oraz jego elementów, ich rozmieszczenia, stopnia ochrony, gabarytów, sposobie działania, niezawodności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres dostawy) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 516.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb RZGW Gliwice - ROI

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31300000 Drut i kabel izolowany
31430000 Akumulatory elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych do planowanych drobnych napraw elektrycznych wykonywanych własnymi siłami przez Zespoły Wsparcia Technicznego oraz inne jednostki podległe Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Nazwy własne podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie cenowej należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, o standardzie wyższym lub równym, przy czym równoważność dotyczy parametrów technicznych w tym napięcia, natężenia, mocy całego produktu oraz jego elementów, ich rozmieszczenia, stopnia ochrony, gabarytów, sposobie działania, niezawodności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres dostawy) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 119.02 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

CPV: 31200000, 31300000, 31411000, 31440000, 31500000, 38552000, 44000000, 31430000

Dokument nr: 350206-2021, GL.ROZ.2810.59.2021.MB

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy zakupowej.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie zakupowej informację z otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272825616
ul. Żelazna 59 A
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-848
Polska
E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Tel.: +48 327774950
Faks: +48 327774999

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.