Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY
ul. Józefa Bema 70
01-225 Warszawa
powiat: Warszawa
kancelaria@zgnwola.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 11:00:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu lokali pustych m.st. Warszawy oraz wymiany stolarki okiennej w budynkach wpisanych do rejestru zabytków wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu lokali pustych będących własnością m.st. Warszawy oraz wymiany stolarki okiennej w budynkach wpisanych do rejestru zabytków wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, które należy wykonać zgodnie z wytycznymi do opracowania dokumentacji technicznej oraz projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.

Dokumentację techniczną należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, stosownymi rozporządzeniami oraz wytycznymi do jej wykonania.
W cenę za wykonanie zamówienia należy wkalkulować prace, których Zamawiający nie przewidział, a są one niezbędne do spełnienia aktualnych warunków technicznych i norm oraz uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń i decyzji.
Po określeniu zakresu prac, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić opracowaną dokumentację z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie zgody do właściwego Konserwatora Zabytków oraz przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy .

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00111076, ZP.26.76.2021.ŁU

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Faktyczne
W dniu 13.08.2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa obejmująca opracowanie projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach oraz remontu lokali pustych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków.
Udzielając zamówienia podstawowego, Zamawiający przewidział udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na kwotę 242 638,53 zł netto.
Zamówienie uzupełniające zrealizowane w 2019 r. wynosiło 73 156,06 zł netto.
Zamówienie uzupełniające na 2021 r. szacuje się na kwotę 168 139,53 zł netto.
Mając na uwadze bezpieczeństwo najemców, jak również realizację statutowych zadań zasadnym jest, udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego - zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
Uzasadnienie prawne
Proponowany tryb z wolnej ręki wynika z faktu, że zachodzi okoliczność zgodnie z art. 305 pkt 1, w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PROJEKT 6 Małgorzata Karpowicz
5.1.3.) Miejscowość: Warszawa
5.1.4.) Kod pocztowy: 00-630
5.1.6.) Kraj: Polska

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.