Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
5212z ostatnich 7 dni
20287z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd przewodów kominowych oraz instalacji gazowej

Przedmiot:

Przegląd przewodów kominowych oraz instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie
ul. Spółdzielcza 5
09-500 Gostynin
powiat: gostyniński
24 235 37 67
administracja@gsmgost.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gostynin
Wadium: ---
Nr telefonu: 24 235 37 67
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza

Do składania ofert przetargowych na:
1. wykonanie okresowej rocznej kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych, połączeń dymowych i wentylacyjnych.
2. wykonanie w lokalach mieszkalnych kompleksowego rocznego przeglądu instalacji gazowej (szczelności) od zaworu butli, reduktora, przewodu gumowego aż do kuchni gazowej wraz z palnikami i zaworami.
w oparciu o: Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Art. 62.ust.1 pkt 1 litera
c Prawa budowlanego
Po przeprowadzeniu ww. robót Wykonawca wystawi protokóły pokontrolne
z zaleceniami wraz z podpisem lokatora na każdy obiekt oddzielnie
dot. kontroli przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowej.

Przedmiotowe prace Wykonawca wykona przy pomocy własnego sprzętu.

Usunięcie usterek wynikłych w czasie przeglądu wykonywany będzie
na koszt lokatora.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 28.07.2021r., o godz. 1000
a o wyborze, osoby składające oferty, będą poinformowane na piśmie.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 27 lipca 2021 r. do godz. 1500 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, Ul. Spółdzielcza 5, 09 - 500 Gostynin lub dostarczona osobiście do sekretariatu spółdzielni pod ww. adresem w dni robocze od godz. 700 do godz. 1500.

Miejsce i termin realizacji:
1. Miejsce wykonania przedmiotu zapytania:

Zasoby mieszkaniowe Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Termin rozpoczęcia - po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia - do 30 września 2021r.

Wymagania:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ( załącznik nr 2)
- Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową,
- Oferta powinna posiadać datę sporządzenia,
- Oferta powinna zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez oferenta.

Do oferty należy załączyć :

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonania przeglądu przewodów kominowych oraz instalacji gazowej,

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze,
- wykaz urządzeń, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szczelności instalacji gazowej (kserokopie dokumentów dopuszczających je do użycia).
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Przegląd przewodów kominowych oraz instalacji gazowej 2021 r."
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wyłoniony w toku niniejszego konkursu wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie informacji z nazwą i siedzibą firmy na stronie internetowej spółdzielni.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela kierownik działu Administracyjno
- Technicznego pod numerem telefonu: 24 235 37 67 lub w formie
elektronicznej na adres: administracja@gsmgost.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.