Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ogrzewania gazowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie ogrzewania gazowego

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
ul. św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 3328118, Faks: +48 3328123
zp@zzk.wroc.pl
https://zzk-wroc.logintrade.net/zapytania_email,51166,3f360cef56560a723b16d10f2fdfc352.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 4 000 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 3328118, F
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku przy Ul. Ustronie 11 we Wrocławiu

Numer referencyjny: ZZK - NZ/241/3400/77/21
II.1.2)Główny kod CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach ,,Miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1) wykonanie dokumentacji wyjściowej, w tym inwentaryzacji pomieszczeń obiektu z wymiarowaniem,

2) opracowanie na podstawie zebranych materiałów dokumentacji projektowej, tj. Projektu budowlanego, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), Projektu technicznego (wykonawczego) w zakresie szczegółowo opisanym w Programie funkcjonalno-użytkowym,

3) przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskanie innych niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych,

4) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych,

5) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych obejmujących m.in:

a) zmianę sytemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych wyposażonych w ogrzewanie na paliwo stałe,

b) wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku,

c) wykonanie prawidłowej wentylacji w budynku,

d) opomiarowanie zimnej wody w lokalach mieszkalnych,

e) wykonanie oznakowania inwestycji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach postępowania.

Szczegółowy zakres zamówienia określają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (PFU) - załącznik nr 10 do SWZ,

2) zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla mieszkańców wraz ze wzorem tablicy informacyjnej - załącznik nr 11 do SWZ,

3) wzór umowy - załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium społeczne / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Opis wznowień w dalszej części ogłoszenia ze względu na małą ilość znaków.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

CPV: 45300000, 45331000, 45331100, 71242000, 71320000, 45400000, 45333000

Dokument nr: 352534-2021, ZZK - NZ/241/3400/77/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy Ul. Grabiszyńskiej 257. Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zzk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zzk-wroc.logintrade.net/zapytania_email,51166,3f360cef56560a723b16d10f2fdfc352.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2021

Kontakt:
Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
ul. św. Elżbiety 3
Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
50-111
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Morawiec
E-mail: zp@zzk.wroc.pl
Tel.: +48 3328118
Faks: +48 3328123

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.