Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacje, naprawy i przeglądy sprzętu ppoż

Przedmiot:

Konserwacje, naprawy i przeglądy sprzętu ppoż

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 225618145
przetargi.ias.warszawa@mf.gov.pl
https://ias-warszawa.ezamawiajacy.pl/pn/ias-warszawa/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 225618145
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacje, naprawy i przeglądy sprzętu ppoż.

Numer referencyjny: ZP/13/2021
II.1.2)Główny kod CPV
50413200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług przeciwpożarowych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i podległych jednostek województwa mazowieckiego w zakresie:

1) usług monitoringu pożarowego (łącznie z dzierżawą nadajników Wykonawcy);

2) usług konserwacji systemów alarmów pożaru (zwanego ,,SAP");

3) przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach;

4) naprawy systemów alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 967 500.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja ppoż. w rejonie warszawskim

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50413200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
75251110 Usługi ochrony przeciwpożarowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa i okolice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług przeciwpożarowych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i podległych jednostek województwa mazowieckiego w zakresie:

1) usług monitoringu pożarowego (łącznie z dzierżawą nadajników Wykonawcy);

2) usług konserwacji systemów alarmów pożaru (zwanego ,,SAP");

3) przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach;

4) naprawy systemów alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 546 122.79 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o łącznej wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jakie obejmuje zamówienie podstawowe. Zamówienia mogą zostać udzielone w przypadku np. zmiany lokalizacji jednostki, pozyskania nieruchomości na siedzibę jednostki, zwiększenie liczby obiektów jednostki, wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu bądź przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w ramach odrębnej umowy bądź odrębnych umów, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

9. W ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, Zamawiający dopuszcza zwiększenie zamówienia o maksymalnie 20 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych usług monitorowania, konserwacji i przeglądów bądź napraw.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja ppoż. w rejonie radomskim

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50413200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
75251110 Usługi ochrony przeciwpożarowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Radom i okolice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług przeciwpożarowych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i podległych jednostek województwa mazowieckiego w zakresie:

1) usług monitoringu pożarowego (łącznie z dzierżawą nadajników Wykonawcy);

2) usług konserwacji systemów alarmów pożaru (zwanego ,,SAP");

3) przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach;

4) naprawy systemów alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 153 486.62 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o łącznej wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jakie obejmuje zamówienie podstawowe. Zamówienia mogą zostać udzielone w przypadku np. zmiany lokalizacji jednostki, pozyskania nieruchomości na siedzibę jednostki, zwiększenia liczby obiektów jednostki, wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu bądź przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w ramach odrębnej umowy bądź odrębnych umów, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

9. W ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, Zamawiający dopuszcza zwiększenie zamówienia o maksymalnie 20 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych usług monitorowania, konserwacji i przeglądów bądź napraw.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja ppoż. w rejonie ciechanowskim

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50413200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
75251110 Usługi ochrony przeciwpożarowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ciechanów i okolice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług przeciwpożarowych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i podległych jednostek województwa mazowieckiego w zakresie:

1) usług monitoringu pożarowego (łącznie z dzierżawą nadajników Wykonawcy);

2) usług konserwacji systemów alarmów pożaru (zwanego ,,SAP");

3) przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach;

4) naprawy systemów alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 136 121.34 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o łącznej wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jakie obejmuje zamówienie podstawowe. Zamówienia mogą zostać udzielone w przypadku np. zmiany lokalizacji jednostki, pozyskania nieruchomości na siedzibę jednostki, zwiększenie liczby obiektów jednostki, wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu bądź przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w ramach odrębnej umowy bądź odrębnych umów, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

9. W ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, Zamawiający dopuszcza zwiększenie zamówienia o maksymalnie 20 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych usług monitorowania, konserwacji i przeglądów bądź napraw.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja ppoż. w rejonie siedleckim

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50413200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
75251110 Usługi ochrony przeciwpożarowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedlce i okolice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług przeciwpożarowych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i podległych jednostek województwa mazowieckiego w zakresie:

1) usług monitoringu pożarowego (łącznie z dzierżawą nadajników Wykonawcy);

2) usług konserwacji systemów alarmów pożaru (zwanego ,,SAP");

3) przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach;

4) naprawy systemów alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 131 769.25 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o łącznej wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jakie obejmuje zamówienie podstawowe. Zamówienia mogą zostać udzielone w przypadku np. zmiany lokalizacji jednostki, pozyskania nieruchomości na siedzibę jednostki, zwiększenie liczby obiektów jednostki, wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu bądź przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w ramach odrębnej umowy bądź odrębnych umów, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

9. W ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, Zamawiający dopuszcza zwiększenie zamówienia o maksymalnie 20 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych usług monitorowania, konserwacji i przeglądów bądź napraw.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 50413200, 75251110

Dokument nr: 353909-2021, ZP/13/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

https://ias-warszawa.ezamawiajacy.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ias-warszawa.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ias-warszawa.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa i okolice

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Radom i okolice

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ciechanów i okolice

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedlce i okolice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2021

Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustala wadium w wysokości:

1) część I - 7 000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy);

2) część II - 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące);

3) część III - 1 800 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset);

4) część IV - 1 800 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset).

Kontakt:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5251007278
ul. Felińskiego 2B
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
01-513
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Chojnowska
E-mail: przetargi.ias.warszawa@mf.gov.pl
Tel.: +48 225618145

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.