Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
438z dziś
4975z ostatnich 7 dni
19168z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i modernizacja placu szkolnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont i modernizacja placu szkolnego

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaklików
Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
zamowienia@zaklikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 16:45:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont i modernizacja placu szkolnego w miejscowości Lipa - utwardzenie działek o nr ewid. 1432/6 i 1432/9
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i modernizacją terenów przyległych do budynku szkoły w m-ci Lipa. Zakres robót obejmował będzie demontaż starej utwardzonej płytkami betonowymi nawierzchni placu i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej w szczególności:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
- Rozebranie krawężników betonowych
- Rozebranie obrzeży betonowych
- Rozebranie chodników z płyt betonowych
- Rozebranie i przełożenie trylinki
b) elementy odwodnienia
- rozbiórka elementów odwodnia w postaci korytek ściekowych
- Wykonanie ścieku liniowego- ściek liniowy z rusztem żeliwnym
- Kanały z rur PVC
- montaż studni chłonnych z rusztem żeliwnym
c) podbudowy
- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- Wykonanie dolnej i górnej podbudowy z kruszywa łamanego
d) elementy ulic i utwardzenie placu
- Ustawienie krawężników betonowych
- Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem,
- Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem,
- Ustawienie obrzeży betonowych
2. Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określony został w załącznikach nr 4 do SWZ dokumentacja PZT oraz 5 do SWZ przedmiar robót.

CPV: 45233220-7, 45111200-0, 45231100-6, 45231300-8, 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00113089, IN.271.15.2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Na podstawie art. 305 pkt.1 w związku z zaistnieniem przesłanki określonej w art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019).
Uzasadnienie
Gmina Zaklików sprawuje nad Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej Spółki, - ponad 90%działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Zaklików, - w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
5.1.3.) Miejscowość: Zaklików
5.1.4.) Kod pocztowy: 37-470
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
Negocjacje odbędą się w dniu 21.07.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Zaklikowie ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.