Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego

Przedmiot:

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
powiat: namysłowski
tel. +48 77 419 03 59
https://namyslow.ezamawiajacy.pl/pn/namyslow/demand/notice/public/33882/details
Województwo: opolskie
Miasto: Namysłów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 77 419 03 5
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zapytanie ofertowe
Gmina Namysłów
zaprasza
do złożenia oferty na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł netto,
o nazwie modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Namysłowie.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Namysłowie składa się
z II etapów:
Etap I polega na modernizacji i wymianie urządzeń znajdujących się w stacji kontroli
monitoringu miejskiego zgodnie z poniższym wykazem i specyfikacją techniczną:
[Tabelka]

Etap II polega na modernizacji 5 punktów monitoringu miejskiego w Namysłowie:
- Rynek 18 (3 kamery)
- Rynek 1 (3 kamery)
- Krakowska 10 (2 kamery)
- 3 Maja (2 kamery)
- Rondo (4 kamery)
We wszystkich wskazanych lokalizacjach już są zamontowane kamery. Punkty
są widoczne pod wskazanymi adresami powyżej. Każdy z punktów składa się z kamer
oraz skrzynki technicznej zawierającej zasilacz UPS, switsch, zasilacz PoEE. Każdy z punktów
wyposażony jest w antenę nadawczą sygnału.
W powyższym wykazie punktów w nawiasie podana jest ilość kamer jaką należy
dodatkowo zamontować w wymienionym punkcie. Zakres etapu II określona jest zgodnie z poniższym wykazem i specyfikacją techniczną:
[Tabelka]

Dokument nr: ZP.271.83.2021.AH

Otwarcie ofert: Data otwarcia ofert/opracowań studialnych: 2021-07-28 09:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://namyslow.ezamawiajacy.pl/pn/namyslow/demand/notice/public/33882/details

5. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Oferty należy składać do dnia 28.07.2021 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem platformy
zakupowej dostępnej pod adresem https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login
O ważności oferty decyduje data i godz. wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania; dla ważności oferty należy dołączyć podpisaną
klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do formularza oferty,
2) oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy;
3) ofertę należy wysłać za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login
7. Istotne warunki zamówienia:
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji złożonych ofert.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi
od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który
złożył ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania
bez wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:2021-07-28 09:00
Oferty należy składać do dnia 28.07.2021 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem platformy
zakupowej dostępnej pod adresem https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2021 r.

Wymagania:
Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną: Nie
3. Kryteria oceny oferty:
a) kryteria techniczne (waga - 40%);
b) analiza projektu (waga - 15%);
c) cena (waga - 45%).
Kryteria oceny ofert będą obliczane na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do formularza oferty.
[Kryteria techniczne - tabelka]

Oferty uzyskujące od 0 - 46 punktów nie spełniają oczekiwań i nie są brane pod uwagę
Oferty uzyskujące 47-134 punktów są poniżej oczekiwań i mogą być dopuszczone do dodatkowej
oceny wyłącznie w przypadku nie uzyskania przez żadną ofertę wyższej punktacji
Oferty uzyskujące powyżej 135 punktów są traktowane jako spełniające oczekiwania*
*pod warunkiem kompatybilności
O wyborze oferty decyduje zdobyta liczba punktów.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

4. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy podać w złotych (PLN), cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania; dla ważności oferty należy dołączyć podpisaną
klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do formularza oferty,
2) oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy;
3) ofertę należy wysłać za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login

7. Istotne warunki zamówienia:
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji złożonych ofert.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi
od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który
złożył ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania
bez wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Uwagi:
8. Dodatkowe informacje:
Osoby upoważnione do kontaktów:
Anna Hołoś - tel. +48 77 419-03-59.
9. Załącznik:
1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy

Kontakt:
8. Dodatkowe informacje:
Osoby upoważnione do kontaktów:
Anna Hołoś - tel. +48 77 419-03-59.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.