Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
438z dziś
4975z ostatnich 7 dni
19168z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Iluminacja świąteczno-zimowa ulic i placów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Iluminacja świąteczno-zimowa ulic i placów

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713760005, Faks: +48 713734906
uzpnz@zdium.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 65 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 713760005,
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Iluminacja świąteczno-zimowa ulic i placów Wrocławia w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 obejmującej wynajem, transport, montaż, eksploatację w czasie ekspozycji oraz demontaż.

Numer referencyjny: TXU.EEIM.130.2021.KZ
II.1.2)Główny kod CPV
50232100 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wynajem, transport, montaż, eksploatację w czasie ekspozycji oraz demontaż wraz z magazynowaniem (pomiędzy sezonem 2021/2022 a 2022/2023) elementów iluminacji będącej własnością Wykonawcy lub będącej w jego dyspozycji dla wyznaczonych lokalizacji podanych dla zamówienia podstawowego oraz w trybie prawa opcji, według ,,Zestawienia kosztów" wykonanych na podstawie ,,Koncepcji iluminacji świąteczno-zimowej ulic i placów Wrocławia na sezony zimowe 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023".

2. Naprawę uszkodzeń elementów iluminacji posiadanej przez Zamawiającego (elementy nośne i zasilające, aparatura sterownicza służąca do zasilania i sterowania obwodów iluminacji zlokalizowanych w Rynku).

3. Zamontowanie elementów iluminacji wraz z instalacjami elektrycznymi.

4. Załączenie iluminacji, nadzorowanie i usuwanie awarii.

5. Demontaż elementów iluminacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50232110 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
34928500 Oświetleniowy sprzęt uliczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wynajem, transport, montaż, eksploatację w czasie ekspozycji oraz demontaż wraz z magazynowaniem (pomiędzy sezonem 2021/2022 a 2022/2023) elementów iluminacji będącej własnością Wykonawcy lub będącej w jego dyspozycji dla wyznaczonych lokalizacji podanych dla zamówienia podstawowego oraz w trybie prawa opcji, według ,,Zestawienia kosztów" wykonanych na podstawie ,,Koncepcji iluminacji świąteczno-zimowej ulic i placów Wrocławia na sezony zimowe 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023".

2. Naprawę uszkodzeń elementów iluminacji posiadanej przez Zamawiającego (elementy nośne i zasilające, aparatura sterownicza służąca do zasilania i sterowania obwodów iluminacji zlokalizowanych w Rynku).

3. Zamontowanie elementów iluminacji wraz z instalacjami elektrycznymi.

4. Załączenie iluminacji, nadzorowanie i usuwanie awarii.

5. Demontaż elementów iluminacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 12/02/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres zadania w opcji obejmuje wynajem, transport, montaż, eksploatację w czasie ekspozycji oraz demontaż wraz z magazynowaniem (pomiędzy sezonem 2021/2022 a 2022/2023) elementów iluminacji będącej własnością Wykonawcy lub będącej w jego dyspozycji dla wyznaczonych lokalizacji podanych dla zamówienia w trybie prawa opcji, wykonanych na podstawie ,,Koncepcji iluminacji świąteczno-zimowej ulic i placów Wrocławia na sezony zimowe 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023".

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 50232100, 50232110, 34928500

Dokument nr: 356734-2021, TXU.EEIM.130.2021.KZ

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 11:00

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.zdium.wroc.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021

Kontakt:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
53-633
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Zawadka
E-mail: uzpnz@zdium.wroc.pl
Tel.: +48 713760005
Faks: +48 713734906

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.