Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
420z dziś
4896z ostatnich 7 dni
18876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących

Przedmiot:

Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Żelazna 59A
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 713378842, Faks: +48 713284440
pawel.mezyk@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 713378842,
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.49.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na wykonaniu oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych i obiektów piętrzących, sporządzeniu protokołów z kontroli okresowej stanu technicznego i przydatności do użytkowania ww. obiektów budowlanych.Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pięcioletniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz obiektów piętrzących rzek: Odry, Ślęzy, Ślęzy Małej, Krzywuli, Średzkiej Wody, Oławy, Widawy na terenie Nadzorów Wodnych: Wrocław, Strzelin, Oława Środa Śląska.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego Strzelin

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Obwałowania na terenie Nadzoru Wodnego Strzelin. Oceny należy wykonać dla niżej wymienionych odcinków wałów przeciwpowodziowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/08/2021
Koniec: 15/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego Oława

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Obwałowania na terenie Nadzoru Wodnego Oława. Oceny należy wykonać dla niżej wymienionych odcinków wałów przeciwpowodziowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/08/2021
Koniec: 15/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego Wrocław i Nadzoru Wodnego Środa Śląska

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Obwałowania na terenie Nadzorów Wodnych Wrocław i Środa Śląska. Oceny należy wykonać dla niżej wymienionych odcinków wałów przeciwpowodziowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/08/2021
Koniec: 15/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących (SW Oława, Zb. Łagiewniki, Śluza Mieszczańska) na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących (SW Oława, Zb. Łagiewniki, Śluza Mieszczańska) na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/08/2021
Koniec: 15/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71630000

Dokument nr: 357047-2021, WR.ROZ.2810.49.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 10:05

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Mężyk
E-mail: pawel.mezyk@wody.gov.pl
Tel.: +48 713378842
Faks: +48 713284440

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.