Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
624z dziś
5066z ostatnich 7 dni
20141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej

Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Związek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
Tel.: +48 627635654, Faks: +48 627635651
przetargi@czystemiasto.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto/proceedings
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 627635654,
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do ZUOK ,,Orli Staw"

Numer referencyjny: UA.271.1.6.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej.

2. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SWZ.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp.

4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144710 Ładowarki jezdne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie to wchodzi w zakres Projektu pt. ,,Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa, działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi - jako Zadanie nr 10. Numer Projektu: POIS.02.02.00-00-0017/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 34000000, 34144710

Dokument nr: 355822-2021, UA.271.1.6.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021

Kontakt:
Związek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Krajowy numer identyfikacyjny: 250810478
pl. św. Józefa 5
Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Daria Pietrzak, Beata Wiktorowska
E-mail: przetargi@czystemiasto.pl
Tel.: +48 627635654
Faks: +48 627635651

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.