Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
5032z ostatnich 7 dni
19013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i dystrybucja elektrycznej energii trakcyjnej

Przedmiot:

Dostawa i dystrybucja elektrycznej energii trakcyjnej

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Koleje Mazowieckie-KM" Sp. z o.o
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 224737353 / +48 224738079
przetargi@mazowieckie.com.pl
https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 500 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 224737353
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA i dystrybucja elektrycznej energii trakcyjnej

Numer referencyjny: MWZ3.27.41.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznej energii trakcyjnej i świadczenie usług dystrybucji elektrycznej energii trakcyjnej w ramach umowy kompleksowej dla potrzeb przewozowych ,,Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. z możliwością skorzystania z opcji w zakresie przedłużenia realizacji zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznej energii trakcyjnej i świadczenie usług dystrybucji elektrycznej energii trakcyjnej w ramach umowy kompleksowej dla potrzeb przewozowych ,,Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. z możliwością skorzystania z opcji w zakresie przedłużenia realizacji zamówienia.

2. DOSTAWA przedmiotu zamówienia będzie realizowana na podstawie umowy przewidującej w każdym roku jej obowiązywania możliwość okresowego zablokowania ceny energii przez Zamawiającego, w związku ze zleceniem Wykonawcy zakupu energii na Towarowej Giełdzie Energii.

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7 do SWZ oraz złączniki do Projektowanych postanowień umowy.

We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, normom, ocenom technicznym, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, wskazanym w SWZ i załącznikach. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej równoważności zaoferowanych parametrów technicznych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Z Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta umowa na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (zamówienie podstawowe), z możliwością skorzystania z opcji polegającej na przedłużeniu realizacji umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. O skorzystaniu z opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji nie wymaga podania przyczyn i nie rodzi żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego,

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09300000, 65310000

Dokument nr: 357746-2021, MWZ3.27.41.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej ,,Koleje Mazowieckie- KM" sp. z o.o., dostępnej na stronie https://km.eb2b.com.pl. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Patformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego pok. nr 201.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie Zakupowej prowadzonego postępowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://km.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności Zamawiającego

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021

Kontakt:
,,Koleje Mazowieckie-KM" Sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
03-802
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kielczyk, Paweł Wach
E-mail: przetargi@mazowieckie.com.pl
Tel.: +48 224737353 / +48 224738079

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.