Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej regulującej stosunki wodne w zlewni rzeki

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej regulującej stosunki wodne w zlewni rzeki

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
powiat: Bytom
Tel.: +48 324321068
hbalcarek@srk.com.pl
https://laip-srk.coig.biz/
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 324321068
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej regulującej stosunki wodne w zlewni rzeki Bobrek w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji wg cz...

Numer referencyjny: ZP-KCL-0016/21
II.1.2)Główny kod CPV
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

,,opracowaniu dokumentacji projektowej regulującej stosunki wodne w zlewni rzeki Bobrek w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji wg części:

-- część I - Projekt regulacji rzeki Bobrek w km 7+648 - 8+700 w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu;

-- część II - Projekt rekultywacji poprzez regulację stosunków wodnych w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu".

2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I - Projekt regulacji rzeki Bobrek w km 7+648 - 8+700 w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Część I - projekt regulacji rzeki Bobrek w km 7+648 - 8+700 w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu:

-- etap I - wykonanie dokumentacji projektowej;

-- etap II - pełnienie nadzoru autorskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Podwykonawstwo zgodnie z pkt 10 SWZ.

2. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie:

-- część I - 43 000,00 PLN,

-- część II - 34 000,00 PLN.

3. Zmiany umowy zgodnie z paragrafem 27 SWZ.

4. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców - podstawy wykluczenia zgodnie z pkt 7 SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II - Projekt rekultywacji poprzez regulację stosunków wodnych w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

2) Część II - projekt rekultywacji poprzez regulację stosunków wodnych w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu:

-- etap I - wykonanie dokumentacji projektowej,

-- etap II - pełnienie nadzoru autorskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Podwykonawstwo zgodnie z pkt 10 SWZ.

2. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie:

-- część I - 43 000,00 PLN,

-- część II - 34 000,00 PLN.

3. Zmiany umowy zgodnie z paragrafem 27 SWZ.

4. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców - podstawy wykluczenia zgodnie z pkt 7 SWZ.

CPV: 79421200

Dokument nr: 356552-2021, ZP-KCL-0016/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 10:00

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.srk.com.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zgodnie z pkt 23 SWZ.

Adres portalu aukcji publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-srk.coig.biz/

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021

Kontakt:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
41-914
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Balcarek-Kubicz
E-mail: hbalcarek@srk.com.pl
Tel.: +48 324321068

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.