Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła

Przedmiot:

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Paradyż
ul. Konecka 4
26-333 Paradyż
powiat: opoczyński
Tel.: +48 447584082
przetargi@gminaparadyz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Paradyż
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 447584082
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła" w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny: ZP.271.12.2021
II.1.2)Główny kod CPV
44621200 Kotły grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła".

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część pierwsza:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

-- kotłów na gaz ziemny - 13 szt,

-- kotłów na gaz płynny - 11 szt.

O rozmiarze i lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 do PFU

-- wykonanie prac termomodernizacyjnych

Część druga:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

-- kotłów na biomasę (pellet) - 6 szt,

-- kotłów na biomasę (pyroliza) - 2 szt,

-- kotłów na ekogroszek (5 klasy) - 10 szt,

-- powietrznych pomp ciepła - 4 szt.

O rozmiarze i lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 do PFU

-- wykonanie prac termomodernizacyjnych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część pierwsza

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331110 Instalowanie kotłów
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

-- kotłów na gaz ziemny - 13 szt,

-- kotłów na gaz płynny - 11 szt.

O rozmiarze i lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 do PFU

-- wykonanie prac termomodernizacyjnych wykazanych w załączniku nr 1 do pfu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania 04 - IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń dla projektu pn. ,,Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości:

Dla części 1: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część druga

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331110 Instalowanie kotłów
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

-- kotłów na biomasę (pellet) - 6 szt,

-- kotłów na biomasę (pyroliza) - 2 szt,

-- kotłów na ekogroszek (5 klasy) - 10 szt,

-- powietrznych pomp ciepła - 4 szt.

O rozmiarze i lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 do PFU

-- wykonanie prac termomodernizacyjnych wykazanych w załączniku nr 1 do pfu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania 04 - IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń dla projektu pn. ,,Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości:

Dla części 2: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

CPV: 44621200, 45331000, 45300000, 45310000, 45330000, 45331110, 45332200, 45333000, 71320000

Dokument nr: 355677-2021, ZP.271.12.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Gmina Paradyż Ul. Konecka 4 26-333 Paradyż.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gminaparadyz.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021

Kontakt:
Gmina Paradyż
ul. Konecka 4
Paradyż
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
26-333
Polska
Osoba do kontaktów: Ilona Kazuła
E-mail: przetargi@gminaparadyz.pl
Tel.: +48 447584082

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.