Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie wytycznych wykonywania pomiarów, analiz i prognoz ruchu drogowego w ramach...

Przedmiot:

Opracowanie wytycznych wykonywania pomiarów, analiz i prognoz ruchu drogowego w ramach wzorców i standardów w drogownictwie, jako narzędzia do optymalizacji wydatkowania środków z budżetu UE

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
powiat: Warszawa
, Faks: +48 226301609
przetargi@mi.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 9 000,00 PLN
Nr telefonu: , Faks: +48 22630160
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie wytycznych wykonywania pomiarów, analiz i prognoz ruchu drogowego w ramach wzorców i standardów w drogownictwie, jako narzędzia do optymalizacji wydatkowania środków z budżetu UE

Numer referencyjny: BDG-5.2511.4.2021.JJ
II.1.2)Główny kod CPV
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wytycznych wykonywania pomiarów, analiz i prognoz ruchu drogowego w ramach wzorców i standardów w drogownictwie, jako narzędzia do optymalizacji wydatkowania środków z budżetu Unii Europejskiej (pakiet A). Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 731 707.32 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
92312213 Usługi autorów technicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wytycznych wykonywania pomiarów, analiz i prognoz ruchu drogowego w ramach wzorców i standardów w drogownictwie, jako narzędzia do optymalizacji wydatkowania środków z budżetu Unii Europejskiej (pakiet A).

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wstępna propozycja układu treści i zawartości merytorycznej opracowań, o których mowa w pkt 3.12 OPZ / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: liczba organów lub organizacji, z którymi wykonawca przeprowadzi konsultacje, o których mowa w pkt 4.93.3 OPZ / Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 731 707.32 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program operacyjny Pomoc techniczna na lata 2014-2020. Numer projektu UDA-POPT.02.01.00-00-0371/21-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie nieprzekraczającym 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

CPV: 71350000, 92312213

Dokument nr: 356633-2021, BDG-5.2511.4.2021.JJ

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP, zaś miniPortal jest miejscem, w którym wykonawca znajdzie opublikowany przez zamawiającego formularz postępowania oraz może zaszyfrować ofertę. Cały proces szyfrowania odbywa się na stronie (miniPortal.uzp.gov.pl).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021

Kontakt:
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-928
Polska
E-mail: przetargi@mi.gov.pl
Faks: +48 226301609

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.