Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
Tel.: +48 334990603, Faks: +48 334990611
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: 1 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 334990603,
Termin składania ofert: 2021-08-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy Ul. Jana Sobieskiego 27 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

II.1.2)Główny kod CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. budynku mieszkalnego i oficyny przy Ul. Jana Sobieskiego 33 w Bielsku-Białej (zwanych dalej ,,robotami"), wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, obejmującej w szczególności:

a) pełnobranżowy projekt budowlany (zwany dalej ,,projektem budowlanym") obejmujący projekty robót wg specyfikacji zawartej w zestawieniu zakresów rzeczowych dokumentacji projektowej, stanowiącym załącznik nr 3a do Specyfikacji;

b) projekt przyłączenia budynku i oficyny do miejskiej sieci ciepłowniczej (zwany dalej ,,projektem przyłączenia"), uwzględniającego wytyczne zawarte w ,,Wymaganiach wyposażenia indywidualnych węzłów cieplnych wymiennikowych c.o. oraz c.o. i c.w.u. zasilanych z sieci wodnej P.K. ,,THERMA" Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz zawar ...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 70 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Bielsko-Biała

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. budynku mieszkalnego i oficyny przy Ul. Jana Sobieskiego 33 w Bielsku-Białej (zwanych dalej ,,robotami"), wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, obejmującej w szczególności:

a) pełnobranżowy projekt budowlany (zwany dalej ,,projektem budowlanym") obejmujący projekty robót wg specyfikacji zawartej w zestawieniu zakresów rzeczowych dokumentacji projektowej, stanowiącym załącznik nr 3a do Specyfikacji,

b) projekt przyłączenia budynku i oficyny do miejskiej sieci ciepłowniczej (zwany dalej ,,projektem przyłączenia"), uwzględniającego wytyczne zawarte w ,,Wymaganiach wyposażenia indywidualnych węzłów cieplnych wymiennikowych c.o. oraz c.o. i c.w.u. zasilanych z sieci wodnej P.K. ,,THERMA" Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz zawartości dokumentacji projektowej", stanowiących załącznik nr 3b do Specyfikacji,

Zwanymi dalej łącznie ,,dokumentacją projektową",

c) projekt budowlano-wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zwanych dalej łącznie ,,dokumentacją budowlano-wykonawczą",

Zwanymi dalej łącznie ,,dokumentacją

Oraz inne opracowania określone w Zestawieniu zakresów rzeczowych dokumentacji projektowej

2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

Zwane dalej łącznie ,,przedmiotem zamówienia",

Z uwzględnieniem wymagań określonych w uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji techniczno-kosztowej oraz innych, uzgodnionych operatywnie przez strony w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w umowie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 70 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71221000

Dokument nr: 356621-2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

ZGM Bielsko-Biała

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców i innych zainteresowanych osób (otwarcie niepubliczne) poprzez ich odszyfrowanie przy użyciu strony mini portalu.uzp.gov.pl Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobami upoważnionymi do otwarcia ofert są: Agata Chomczyńska, Dorota Czerska-Sokołowska, Jolanta Rocławska

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9dbd7526-1b73-47be-8bf3-3ad715f2e199

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Bielsko-Biała

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021

Kontakt:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Lipnicka 26
Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
43-300
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Chomczyńska
E-mail: przetargi@zgm.eu
Tel.: +48 334990603
Faks: +48 334990611

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.