Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont instalacji wodnej

Przedmiot:

Remont instalacji wodnej

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych ,,OBRUM" sp. z o. o
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
powiat: Gliwice
+48 32 3019 209, +48 32 2315 887, 539 069 847, 509 721 451
obrum_rm@obrum.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 32 3019 209, +48
Termin składania ofert: 2021-08-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zapytania ofertowego: Remont instalacji wodnej pomiędzy budynkami 1.2.2 i 1.2.5
3. Opcjonalne informacje na temat przebiegu realizacji zlecenia, które mogą być istotne do jego wykonania: Konieczność wykonania, po wcześniejszym umówieniu się, wizji lokalnej w siedzibie zamawiającego w obiektach których dotyczy zakres prac, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz.ch od 07;00 do 15;00

Dokument nr: OBRUM/HI/783/2021

Składanie ofert:
4. Termin i sposób składania ofert: Do dnia 15.08. 2021 r. na email obrum_rm@obrum.pl

Miejsce i termin realizacji:
a) termin realizacji: do 30.10. 2021 r. X

Wymagania:
5. Termin związania ofertą: Bezterminowo
6. Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zapytania ofertowego: Wymagane Niewymagane
b) warunki dostawy: materiały remontowe dostarczone przez wykonawcę X
c) gwarancja nie krótsza niż: 36 miesięcy oraz szczegółowe warunki na jakich oferent świadczy usługi gwarancyjne X
d) protokół odbioru wojskowego podpisany przez RPW X
e) inne (certyfikaty, świadectwa jakości, itp.) X

f) kary umowne: 1. Za każdy dzień nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Zleceniobiorcy. 2. Za odstąpienie od umowy z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia brutto. X
7. Oferta musi zawierać: Wymagane Niewymagane
a) ukompletowanie sprzętu X
b) parametry techniczne X
c) warunki gwarancji oraz szczegółowe warunki na jakich oferent świadczy usługi gwarancyjne X
d) odpis z KRS / CEDG oferenta X
e) kopię koncesji zgodnie z ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym X
8. Warunki postępowania: 1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert i negocjacji. 2) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami
imiennymi wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie do składania oświadczeń woli w
imieniu oferenta.
3) Oferta musi każdorazowo zawierać oświadczenia podpisane przez upoważnionego reprezentanta
Oferenta (w przypadku podpisu złożonego przez pełnomocnika należy do oferty załączyć
obligatoryjnie dokument pełnomocnictwa) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
4) Po upływie terminu na składanie ofert Zamawiający może przystąpić do przeprowadzenia
negocjacji z wybranymi oferentami.
5) Negocjacje mogą być przeprowadzone w formie telefonicznej lub elektronicznej.
Z negocjacji telefonicznych sporządza się notatkę.
6) Zamawiający może zażądać od oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie
do 14 dni. W przypadku braku uzupełnienia oferty w zakreślonym terminie, podlega ona
odrzuceniu.
Uzupełnienie nie może dotyczyć wysokości ceny.
7) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą uczestniczyć w postępowaniu.
8) Brak odpowiedzi na ofertę nie oznacza jej przyjęcia.
9) Zamawiający zawiadomi oferenta o wybraniu jego oferty w formie pisemnej lub elektronicznej
w terminie 14 dni roboczych od zakończenia negocjacji.
10) Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane przez Zamawiającego zostaną powiadomieni o tym
w formie elektronicznej w terminie 14 dni roboczych od zakończenia negocjacji.
11) W każdym momencie niniejszego postępowania zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków
postępowania oraz jego unieważnienia bez podania przyczyny.
12) Niniejsze postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu art. 70-1 - 70-5 kodeksu cywilnego.

Kontakt:
10. Osoba upoważniona do Kontaktu ze strony Zamawiającego:
Kot Jacek
tel. 539 069 847
Dudys Jacek
tel. 509 721 451

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.