Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty bud na Cm Prądnik Czerwony w Krk Cz 1 Czyszczenie i zabezpieczenie przed graffiti...

Przedmiot:

Roboty bud na Cm Prądnik Czerwony w Krk Cz 1 Czyszczenie i zabezpieczenie przed graffiti tylnej ściany kolumbarium E. Cz 2 Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B przed wodą opadową i gruntową

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
Rakowicka 26
31-510 Kraków
powiat: Kraków
przetargi@zck-krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty bud na Cm Prądnik Czerwony w Krk Cz 1 Czyszczenie i zabezpieczenie przed graffiti tylnej ściany kolumbarium E. Cz 2 Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B przed wodą opadową i gruntową
Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1.1. Część 1 - Czyszczenie i zabezpieczenie przed graffiti tylnej ściany kolumbarium E, w tym:
3.1.1.1. Oczyszczenie i zmycie kamiennej elewacji,
3.1.1.2. Uzupełnienie ubytków kamienia i spoinowania,
3.1.1.3. Hydrofobizacja,
3.1.1.4. Zabezpieczenie przed graffiti.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ)
3.2.2. dokumentacji projektowej (załącznik nr 4a do SWZ),
3.2.3. STWiORB (załącznik nr 4b do SWZ),
3.2.4. przedmiarze (załączniki nr 4c do SWZ). Zamawiający informuje, że niniejszy załącznik załącza do SIWZ w dwóch formatach: plik PDF do odczytu w programie komputerowym np. Adobe Acrobat Document oraz plik XML do odczytu w programie komputerowym np. NORMA, ZUZIA.

3.1.2. Część 2 - Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B przed wodą opadową i gruntową, w tym:
3.1.2.1. Rozbiórka i renowacja balustrad,
3.1.2.2. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni alejek,
3.1.2.3. Wykonanie i podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji,
3.1.2.4. Czyszczenie i izolacja tylnej ściany kolumbarium,
3.1.2.5. Wykonanie pokrycia blachą zadaszenie kolumbarium (kontynuacja),
3.1.2.6. Roboty malarskie elewacji,
3.1.2.7. Renowacja terenu i sadzenie krzewów w miejsce dokonanych usunięć.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ)
3.2.2. dokumentacji projektowej (załącznik nr 4a do SWZ),
3.2.3. STWiORB (załącznik nr 4b do SWZ),
3.2.4. przedmiarze (załączniki nr 4c do SWZ). Zamawiający informuje, że niniejszy załącznik załącza do SIWZ w dwóch formatach: plik PDF do odczytu w programie komputerowym np. Adobe Acrobat Document oraz plik XML do odczytu w programie komputerowym np. NORMA, ZUZIA.

CPV: 45453000-7, 45112714-3, 45215400-1, 45443000-4, 45452000-0, 45454100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00114803, P - 19 / TP / 2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zck-krakow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zck-krakow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal; Adres skrzynki: ePUAP:zckskrytka oraz poczty elektronicznej: przetargi@zck-krakow.pl; Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych określona została w punkcie 23 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na na skrytkę Zamawiającego na portalu e-puap (https://epuap.gov.pl/wps/portal); Adres skrzynki: ePUAP: zckskrytka

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.