Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projekt wykonawczy z zestawieniem materiałów

Przedmiot:

Projekt wykonawczy z zestawieniem materiałów

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 735 1890
Eliza.Malysza@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/42920/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 44 735 1890
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:
Projekt wykonawczy z zestawieniem materiałów dla zadania ,,Odtworzenie urządzeń elektrycznych bloku 858 MW: odtworzenie pól zasilających oraz odpływowych mocy rozdzielni 0,4 kV zasilanych z agregatów BM" dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu projektu wykonawczego z zestawieniem materiałów dla zadania ,,Odtworzenie urządzeń elektrycznych bloku 858 MW: odtworzenie pól zasilających oraz odpływowych mocy rozdzielni 0,4 kV zasilanych z agregatów BM" dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie Zamówienia Usługi (Załącznik nr 2 do SWZ).
2. Oferty równoważne: Nie dotyczy.
3. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonym projekcie Zamówienia Usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Dokument nr: POST/GEK/CSS/PME-ELB/04908/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
26-07-2021 12:00

Specyfikacja:
7. Wizja lokalna:
7.1. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną. Wizja lokalna dostępna będzie w dniu 20.07.2021 r. godz: 10:00. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem na adres e-mail wskazany w pkt. 11.3.1 SWZ.
W zgłoszeniu należy podać dane Wykonawcy oraz osoby/osób które będą reprezentować Wykonawcę podczas wizji lokalnej.
7.2. Wykonawca będzie na swój koszt uczestniczyć w wizji lokalnej. Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę podczas lub w związku z wizją lokalną. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicielu zgodnie ze stosowanym i zasadami i przepisami.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/42920/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
26-07-2021 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba Wykonawcy.

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu oceny spełnienia tych warunków oraz przesłanki wykluczenia z postępowania zakupowego zostały określone w pkt. 7 SWZ.
2. Kryterium oceny Ofert określono w pkt. 14.5. SWZ.
3. Termin związania Oferta wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania Ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
6. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów PGE GiEK S.A.
7. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP) do zapłaty za zobowiązania zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
10. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, które nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
11. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
12. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
13. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje aukcję elektroniczną lub/i negocjacje handlowe w zakresie zaoferowanych cen poprzez platformę zakupową SWPP 2.
14. Miejsce składania ofert, zgodnie z pkt. 12.1 SWZ.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Eliza Małysza
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Eliza.Malysza@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 735 1890

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.