Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi serwisu i konserwacji instalacji przeciwpożarowych, sygnalizacji napadu i...

Przedmiot:

Usługi serwisu i konserwacji instalacji przeciwpożarowych, sygnalizacji napadu i oświetlenia awaryjnego w budynkach

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach Oddział Gospodarczy Biuro Podawcze
Warszawska 45 - 47
40-010 Katowice
powiat: Katowice
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi serwisu i konserwacji instalacji przeciwpożarowych, sygnalizacji napadu i oświetlenia awaryjnego w budynkach Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zabezpieczenie usług serwisowych, przeglądów okresowych i stałego utrzymania instalacji sygnalizacji pożaru, systemów alarmowych serwerowni, systemów sygnalizacji napadu i oświetlenia awaryjnego w budynkach sądu położonych w Katowicach przy pl. Wolności 10 oraz przy Ul. Warszawskiej 45-47.
Szczegółowe warunki zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2) oraz formularz ofertowy (załącznik nr 1).

CPV: 50413200-5

Dokument nr: OG 25-48/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, o godz. 12:40.

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę na załączonym formularzu prosimy przesyłać do dnia 28 lipca 2021 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie na adres:
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Oddział Gospodarczy Biuro Podawcze
ul. Warszawska 45 - 47 lub złożyć Ul. Warszawska 45-47
40 - 010 Katowice
z dopiskiem:
,,OFERTA"
Znak sprawy: OG 25-48/2021
Nie otwierać przed dniem 28 lipca 2021 r. godz. 12.40
Nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert z udziałem publiczności.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2023r.

Wymagania:
Zaproszenie umieszczono na stronie internetowej www.katowice-zachod.sr.gov.pl .
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia, a także możliwość zlecenia wykonania tylko wyznaczonych pozycji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych. 5. KRYTERIUM WYBORU
Jednym kryterium w przedmiotowym postępowaniu jest cena podana przez Wykonawcę.
Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres 30 dni od daty otwarcia oferty, w przypadku wyboru oferty przez cały okres obowiązywania umowy. 6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. formularz ofertowy,
2. wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia wraz z ich kwalifikacjami,
3. potwierdzenie ubezpieczenia,
4. zezwolenie PAA. 4. 7.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający prześle drogą elektroniczną (e-mail) lub umieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację zawierającą nazwy (firmy) Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert.
ZAŁĄCZNIKI
? Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
? Wzór umowy (załącznik nr 2),
? Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).
DYREKTOR
Sądu Rejonowego Katowice-Zachód
w Katowicach
MONIKA MALUGA
(na oryginale właściwy podpis)

Kontakt:
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKU Z WYKONAWCAMI
Igor Muszyński tel. 32 604-76-10; e-mail: gospodarczy@katowice-zachod.sr.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.