Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja RG3 WOŚ

Przedmiot:

Modernizacja RG3 WOŚ

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
Na Grobli 19
50-421 Wrocław
powiat: Wrocław
pawel.spiechowicz@mpwik.wroc.pl
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,19231,517f62b2ea7e49d5faf86c104dba801f.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja RG3 WOŚ
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wymianie i uruchomieniu zabezpieczeń w stacji elektroenergetycznej RG3 Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (WOŚ) wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej i innych opracowań, oraz z uzyskaniem uzgodnień i opinii, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji.
3. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu przeprowadzenia wizji należy skontaktować się z Krystianem Januszewiczem tel. 885-502-769.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Modernizacja RG3 WOŚ 51112000-0 1 komplet 3000 ryczałtowe 3% Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków do 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy

Dokument nr: Z148/43

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,19231,517f62b2ea7e49d5faf86c104dba801f.html

Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
05- 08- 2021 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,19231,517f62b2ea7e49d5faf86c104dba801f.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego wSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym projektem, niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
W przypadku gdy przekazujemy dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące lub nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Oświadczamy, że składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
Udzielimy Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na cały przedmiot zamówienia zgodnie z projektem umowy, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w § 24 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w MPWiK S.A.
Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz oświadczamy, że wykonaliśmy należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na montażu i uruchomieniu elektronicznych zabezpieczeń ŚN w rozdzielnicy przynajmniej 5 polowej wraz z przyłączeniem do nadrzędnego systemu wizualizacji nadzoru energetycznego.
Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadamy zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wraz z ofertą składamy wypełniony zał. nr 5 do SIWZ - Zestawienie cen jednostkowych.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Kryteria dla: Modernizacja RG3 WOŚ
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Uwagi
3. Cena 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Paweł Spiechowicz
tel:
e-mail: pawel.spiechowicz@mpwik.wroc.pl
Modernizacja RG3 WOŚOsoba kontaktowa:
Paweł Spiechowicz
tel:
e-mail: pawel.spiechowicz@mpwik.wroc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.