Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
4435z ostatnich 7 dni
19461z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja systemu zabezpieczeń technologicznych FSC

Przedmiot:

Modernizacja systemu zabezpieczeń technologicznych FSC

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Energia Ciepła S.A
Budynek Skylight, XII p., ul. Złota 59
00-120 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 727690490
emilia.staniak@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 727690490
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu zabezpieczeń technologicznych FSC na bloku nr 2 w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie.

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZS/00644/2021
II.1.2)Główny kod CPV
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja systemu zabezpieczeń technologicznych FSC na bloku nr 2 w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków; Ul. Ciepłownicza 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu zabezpieczeń technologicznych FSC na bloku nr 2 w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie. Przedmiotem realizacji będzie m.in.:

-- wymiana istniejącego, dwudziestoletniego systemu automatyki zabezpieczającej FSC 101R na bloku nr 2 na podstawie zatwierdzonego przez CLDT projektu wykonawczego, którego opracowanie i zatwierdzenie zrealizowano w ramach pierwszego etapu planowanej modernizacji systemów zabezpieczeń w EC Kraków,

-- wymiana wyeksploatowanych przetworników pomiarowych będących inicjatorami zabezpieczeń na nowoczesne urządzenia pomiarowe renomowanych producentów, posiadające odpowiedni certyfikat poziomu SIL zgodnie z dokumentacją koncesyjną,

-- wymiana istniejących, wyeksploatowanych kabli pomiarowych na kable nowe, o lepszych właściwościach - prowadzonych bezpośrednio od przetworników pomiarowych do szafy systemu zabezpieczeń (z zachowaniem zasady oddzielnego kabla dla każdego urządzenia pomiarowego będącego inicjatorem zabezpieczenia),

-- wprowadzenie do systemu zabezpieczeń pomiarów korekcyjnych - bezpośrednio na karty wejść analogowych (zamiast wartości przesyłanych po komunikacji, jak obecnie),

-- wprowadzenie do systemu zabezpieczeń sygnalizacji otwarcia klap na drodze powietrze-spaliny,

-- skonfigurowanie, uruchomienie nowego systemu zabezpieczeń wraz z nowymi urządzaniami AKPiA oraz doprowadzenie do odbioru całości systemu przez CLDT,

-- dostarczenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, backup'u oprogramowania i konfiguracji urządzeń, przeprowadzenie szkolenia obsługi i inżynierów systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/11/2021
Koniec: 30/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa powinna zostać zrealizowana od dnia wejścia w życie umowy do 30.6.2022. Daty wskazane w II.2.7 ogłoszenia mogą ulec zmianie na etapie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

CPV: 51900000

Dokument nr: 363307-2021, POST/PEC/PEC/UZS/00644/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców, przy użyciu systemu zakupowego GK PGE, w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00. Do upływu tego terminu, zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ofertą.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców, przy użyciu systemu zakupowego GK PGE, w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00. Do upływu tego terminu, zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ofertą.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków; Ul. Ciepłownicza 1

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2021

Kontakt:
PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Budynek Skylight, XII p., ul. Złota 59
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-120
Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Staniak
E-mail: emilia.staniak@gkpge.pl
Tel.: +48 727690490

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.