Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Połączenia węzła kompaktowego z instalacjami cyrkulacji, wraz z doprowadzeniem wody...

Przedmiot:

Połączenia węzła kompaktowego z instalacjami cyrkulacji, wraz z doprowadzeniem wody zimnej do potrzeb do pomieszczenia węzła cieplnego i podłączenie do węzła kompaktowego

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie
al. Focha 39
30-119 Kraków
powiat: Kraków
tel: 12 422-86-68, tel: 501 642 173
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel: 12 422-86-68, t
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający - Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych ?, NIP 676 101 37 17, zwana w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowana przez Panią Teresę Płoszaj - Dyrektora Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie, Al. Focha 39, 30-119 Kraków, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie niezbędnych prac w zakresie połączenia węzła kompaktowego z instalacjami wew. c.o., cyrkulacji, c.w.u. wraz z doprowadzeniem wody zimnej do potrzeb c.c.w. do pomieszczenia węzła cieplnego i podłączenie do węzła kompaktowego zgodnie z Projektem Technicznym węzła cieplego w budynku A,B,C,D.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie niezbędnych prac w zakresie połączenia węzła kompaktowego z instalacjami wew. c.o., cyrkulacji, c.w.u. .wraz z doprowadzeniem wody zimnej do potrzeb c.c.w. do pomieszczenia węzła cieplnego i podłączenie do węzła kompaktowego zgodnie z Projektem Technicznym węzła cieplego w budynku A,B,C,D.

CPV: 45453000-7, 45400000-1

Dokument nr: 4/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07.2021 r. o godz. 1010.

Składanie ofert:
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie, Al. Focha 39, 30-119 Kraków - sekretariat. Ofertę można złożyć do dnia 26.07.2021 r. godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2021 r.

Wymagania:
-W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający stosowne uprawnienia, doświadczenie i wiedzę do wykonania prac w podanym zakresie.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3.1. Wypełniona i podpisana strona ,,formularz ofertowy" - zał 1.
3.2. Podpisane oświadczenie wykonawcy - zał 2.
3.3. Kosztorys ofertowy w kalkulacji szczegółowej.
5. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium:
- Nie jest wymagane.
6. Termin związania ofertą: 30 dni.
7. Opis sposobu przygotowywania ofert:
- Jak w pkt. 4.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie.
9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena oferty - 100 %, Wymagana gwarancja 36 miesięcy.
10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
- Oferent zgłosi się w celu podpisania umowy w dniu określonym przez zamawiającego.
11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
-Nie wymagane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 130 000 PLN.

Kontakt:
4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
- Poczta, telefon, faks, osobiście oraz dostępne media elektroniczne.
- P. Beata Wilk - sekretarz bursy, tel: 12 422-86-68,
- P. Ireneusz Szymański - inspektor nadzoru, tel: 501 642 173.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.