Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana wyeksploatowanych czujek systemu opomiarowania stref zagrożonych wybuchem

Przedmiot:

Wymiana wyeksploatowanych czujek systemu opomiarowania stref zagrożonych wybuchem

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Rybnik
ul. Podmiejska
44-207 Rybnik
powiat: Rybnik
+48 32 739 6165
Jolanta.Wojaczek@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/42967/details
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 32 739 6165
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:
Wymiana wyeksploatowanych czujek systemu opomiarowania stref zagrożonych wybuchem dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana 19 szt. czujek GSME-FR-EX/EX II 1D oraz 2 szt. zasilaczy ZSP135-DR-7A-1 systemu Adicos produkcji firmy GTE GmbH, przebudowa okablowania, wykonanie testów systemu i dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.
2.Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania produktu równoważnego.
3.Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4.Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z Formularzem RFX/ projektem Umowy - Załącznik do SWZ.
5. Zamawiający dopuszcza udział(u) podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonej Umowie, której wzór stanowi Załącznik do SWZ.

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Dokument nr: POST/GEK/CSS/PME-ELR/04509/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
30-07-2021 11:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/42967/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
30-07-2021 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, Ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
1.Zamawiający zastosował w niniejszym postępowaniu tzw. procedurę odwróconą tzn.:
Wykonawca, którego Oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2.Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania zawiadomień i wyjaśnień odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP2. Pytania do treści SWZ należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi".
3.Dokumentacja postępowania dostępna jest na portalu zakupowym SWPP2 w zakładce "Dokumentacja postępowania".
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
5. Kryterium oceny Ofert jest cena netto - waga kryterium: 100%.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.
9. Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania.
10. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów PGE GiEK S.A., jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją SWZ.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Jolanta Wojaczek
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Jolanta.Wojaczek@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 32 739 6165

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.