Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
5212z ostatnich 7 dni
20287z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy instalacji gazowej -...

Przedmiot:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy instalacji gazowej - przeniesienie 6 szt. liczników gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Oddział: Miejski Zarząd Nieruchomości
Aleja Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484541
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DL.4251.15.2021.AM Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy instalacji gazowej - przeniesienie 6 szt. liczników gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 484541, DL.4251.15.2021.AM

Otwarcie ofert: Otwarcia : 26-07-2021 09:00:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484541
Składania : 26-07-2021 09:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484541

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: maksymalnie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Dunikowskiego 5-7 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy instalacji gazowej - przeniesienie 6 szt. liczników gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę".
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego przebudowy istniejącej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym, zasilającej przybory gazowe mieszkaniowe (kuchnie czteropalnikowe oraz gazowe podgrzewacze wody) umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie przebudowy tej instalacji.
2.2. Dane budynku:
Budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny (w tym jedna podziemna), posiada dwie klatki schodowe. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej i bloczków gazobetonowych, fundamenty żelbetowe, stropy prefabrykowane gęstożebrowe DZ, stropodach betonowy. Powierzchnia zabudowy - 364,47 m2, powierzchnia użytkowa 786,87 m2, szer. Budynku - 11,20 m, dł. budynku - 32,80 m, kubatura - 3426 m3. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, gazową, elektryczną, odgromową, kanalizację sanitarną i deszczową, c.o., wentylację grawitacyjną, kanały spalinowe, instalację telewizyjną, instalację domofonową.
2.3. Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie posiadanej przez Zamawiającego uproszczonej, drukowanej inwentaryzacji budowlanej w zakresie parametrów kubaturowych pomieszczeń, w których zabudowane są przybory gazowe oraz pomieszczeń wykorzystywanych do celów zabudowy instalacji gazowej.
2.4. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia określają Założenia do projektowania (Załącznik nr 3 do Zaproszenia), natomiast szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2).
2.5. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w Założeniach do projektowania, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości - należy uwzględnić je w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.
3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
3.1. Potwierdzenie wykonania co najmniej dwóch projektów, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (w tym okresie) - w zakresie odpowiadającym swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. opracowaniu projektów dla budynków użyteczności publicznej i/lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie instalacji gazowych o wartości minimum 3.000,00 zł brutto za każdą dokumentację. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są np. listy referencyjne, poświadczenia.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego (MZN) usługi, wówczas nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług. Należy w tym przypadku podać nr umowy jaka została zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym.
3.2. Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych i cieplnych umożliwiających realizację zadania.
3.3. Aktualne na dzień składania zaświadczenie o przynależności do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby/osób wskazanej w pkt 3.2. wyżej.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: maksymalnie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
4.1. Za termin realizacji prac projektowych uznaje się termin dostarczenia kompletu dokumentacji wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.
5. GWARANCJA I RĘKOJMIA:
5.1. Wykonawca projektu udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 1 roku od daty spisania protokołu końcowego odbioru robót zrealizowanych na podstawie dokumentacji.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
3 Referencje - Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, o których mowa w pkt 3.1. Zaproszenia (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
4 Uprawnienia budowlane - Kserokopia uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych i cieplnych umożliwiających realizację zadania (min. 1 osoba) (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
5 OIIB - Kserokopia aktualnego na dzień składania oferty zaświadczenia o przynależności do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby/osób wskazanych w punkcie wyżej (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Aleksandra Mrozek
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Oddział: Miejski Zarząd Nieruchomości
Aleja Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.