Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wrzesiński
ul. Chopina 10
62-300 Września
powiat: wrzesiński
Tel.: +48 616404429, Faks: +48 616402051
przetargi@wrzesnia.powiat.pl
https://www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia/aukcje
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Września
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 616404429,
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu ,,Modernizacja i rozbudowa ...

Numer referencyjny: 272.23.2021
II.1.2)Główny kod CPV
42611000 Obrabiarki specjalnego zastosowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ploter frezujący

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42611000 Obrabiarki specjalnego zastosowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa plotera frezującego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.02-30-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Minimalny termin dostawy do 90 dni, maksymalny do 120 dni od dnia zawarcia umowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie warsztatowe główne pracowni elektrycznej i mechatronicznej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39181000 Stoły laboratoryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu ,,Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"

Część II - Wyposażenie warsztatowe główne pracowni elektrycznej i mechatronicznej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 110
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.02-30-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Minimalny termin dostawy do 70 dni, maksymalny do 110 dni od dnia zawarcia umowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu ,,Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"

Część III - Wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.02-30-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Minimalny termin dostawy do 80 dni, maksymalny do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Maszyny mleczarskie - zestaw 00/nf

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42211000 Maszyny mleczarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu ,,Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"

Część IV - maszyny mleczarskie - zestaw 00/nf

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.02-30-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Minimalny termin dostawy do 80 dni, maksymalny do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Maszyny mleczarskie

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42211100 Wirówki do oddzielania śmietany
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu ,,Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"

Część V - maszyny mleczarskie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.02-30-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Minimalny termin dostawy do 80 dni, maksymalny do 120 dni od dnia zawarcia umowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu ,,Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"

Część VI - oprogramowanie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.02-30-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Minimalny termin dostawy do 28 dni, maksymalny do 56 dni od dnia zawarcia umowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Program komputerowy do tworzenia dokumentacji technicznej

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu ,,Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:"

Część VII- program komputerowy do tworzenia dokumentacji technicznej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.02-30-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Minimalny termin dostawy do 28 dni, maksymalny do 56 dni od dnia zawarcia umowy.

CPV: 42611000, 39181000, 31600000, 42211000, 42211100, 48190000

Dokument nr: 359402-2021, 272.23.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia/aukcje

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2021

Kontakt:
Powiat Wrzesiński
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
ul. Chopina 10
Września
Kod NUTS: PL Polska
62-300
Polska
E-mail: przetargi@wrzesnia.powiat.pl
Tel.: +48 616404429
Faks: +48 616402051

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.