Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie audytu energetycznego

Przedmiot:

Wykonanie audytu energetycznego

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Jastrzębska Spółka Węglowa S.A
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
32 718 50 00, 32;00 718 54 13, 32 718 50 33, 32 718 50 90
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 718 50 00, 32;00
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert na:
,,Wykonanie audytu energetycznego dla zadania ,,Modernizacja pompowni głównego
odwadniania na poziomie 650 m wraz z układem zasilania sterowania i wizualizacji w JSW S.A.
KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów" wraz ze złożeniem wniosku o tzw. ,,białe
certyfikaty" i uzyskaniem Promesy udzielenia Świadectwa Efektywności Energetycznej przez
Urząd Regulacji Energetyki".

Dokument nr: 25/2021/KSz

Otwarcie ofert: Data otwarcia ofert: 26.07.2021r. godz. 10:00

Składanie ofert:
Ofertę (w jednym egzemplarzu w formie papierowej), przygotowaną na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia lub sporządzoną według wzoru zawartego
w formularzu ofertowym, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,,,Wykonanie audytu energetycznego
dla zadania ,,Modernizacja pompowni głównego odwadniania na poziomie 650 m wraz z układem
zasilania sterowania i wizualizacji w JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów" wraz
ze złożeniem wniosku o tzw. ,,białe certyfikaty" i uzyskaniem Promesy udzielenia Świadectwa
Efektywności Energetycznej przez Urząd Regulacji Energetyki", postępowanie nr 25/2021/KSz"
należy złożyć w siedzibie:
JSW S.A.
KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
44-190 Knurów Ul. Dworcowa 1
Wydział Zamówień i Umów, pokój nr 104
do dnia 26.07.2021 r. do godz. 09:30

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce postępowania: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ul. Dworcowa 1,
44-190 Knurów, sala 105.
4. Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od daty przekazania danych do audytu.

Wymagania:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych..
2. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców.
3. Dokumenty lub oświadczenia, składane wraz z ofertą:
a) Wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY będący załącznikiem nr 2 do ogłoszenia.
b) Oryginał lub kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy
dołączyć umowę Spółki.
W przypadku braku rejestracji w KRS lub CEIDG lub Oferenta zagranicznego - wystawiony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oryginał lub kopię odpisu z innego odpowiedniego rejestru
handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język
polski potwierdzonym przez Oferenta.
5. Kryterium oceny ofert - najniższa cena 100%
6. Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury postępowanie.
7. Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Ustalenie warunków finansowo - ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia ofert.

Kontakt:
9. Dodatkowych informacji w przedmiocie postępowania udzielają pracownicy KWK ,,Knurów -
Szczygłowice":
? informacje techniczne: Jacek Ferens - nr tel. 32 718 50 33.
? informacje nt. procedury postępowania: Agnieszka Piotrowska - nr tel. 32 718 50 90.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.