Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
835z dziś
5358z ostatnich 7 dni
18453z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa techniczna urządzeń srk

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Obsługa techniczna urządzeń srk

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
Chodakowska 50
03-816 Warszawa
powiat: Warszawa
radoslaw.jackel@plk-sa.pl
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/12232/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:
Obsługa techniczna urządzeń srk w rejonie WPA,WPA-1, WPB,WPB-11 stacji W-wa Praga

Opis zamówienia:
Zakres usługi dla branży srk będzie obejmował co najmniej :
1. Obsługa techniczna urządzeń srk na stacji rozrządowej Warszawa Praga winna być wykonywana na zasadach i zgodnie z:
o instrukcjami służbowymi w tym: Ie-5 (E-11), Ie-12 (E-24), Ie-7 (E-14)
o właściwymi DTR zwłaszcza DTR odnoszącymi się do napędów zwrotnicowych typu EEA-4: DTR-89/EEA-4 z poprawką z 11.06.2013 wraz z załącznikiem 2 do DTR-89/EEA-4 nr dokumentu DTR-89/EEA-4/2
o oraz zgodne z zatwierdzonym harmonogramem rocznym stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ ( załącznik nr 2 do instrukcji Ie-12).
2. Obsługa techniczna urządzeń srk powinna obejmować w szczególności następujące czynności:
a) konserwacje urządzeń srk - zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń srk, mających na celu utrzymanie tych urządzeń w pełnej sprawności technicznej (eksploatacyjnej), w szczególności: uproszczone sprawdzanie funkcjonalne, regulacje i związane z nimi podstawowe pomiary, usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk, uzupełnianie ubytków powłok malarskich, wymiany smarów, olejów, elektrolitów, oględzin, czyszczenie, smarowanie i mycie; udział w badaniach technicznych rozjazdów wraz z pomiarami sił nastawczych i trzymania w napędach zwrotnicowych.
b) przeglądy urządzeń srk przegląd urządzeń srk - zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń srk obejmujący okresowe czynności w zakresie konserwacji, sprawdzania funkcjonalnego, pomiarów wartości elektrycznych i mechanicznych, przywracanie nominalnych parametrów pracy urządzeń, sprawdzanie poprawności współpracy poszczególnych elementów, wyznaczanie zakresu planowanych napraw
c) naprawy urządzeń srk - zespół działań technicznych i organizacyjnych mających na celu usunięcie usterek, uszkodzeń i doprowadzenie elementu, urządzenia, systemu (srk) do stanu właściwej używalności
d) naprawy bieżące; zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń srk, ujętych w harmonogramach napraw, obejmujących wymianę podzespołów zakwalifikowanych w przeglądach okresowych, badaniach diagnostycznych, innych badaniach lub zwartych w protokołach organów kontrolnych, kompleksowe czynności w zakresie odtwarzania powłok malarskich, wymiany smarów, olejów, elektrolitów
e) naprawy awaryjne - zespół działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk spowodowanych zdarzeniami losowymi np. burze, kradzieże , dewastacje.
i powinna być wykonywana przez personel składający się, z co najmniej sześciu pracowników, w tym co najmniej czterech posiadających upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk. (zgodnie i na zasadach zawartych w Ie-5 (E-11) Rozdział III.
3. W zakres zamówienia wchodzą następujące czynności i obowiązki spoczywające na wykonawcy pod rygorem rozwiązania Umowy z jego winy:
a) zapewnienie przez 7 dni w godz. 7.00-19.00 stale na obiekcie zespołu składającego się, z co najmniej dwóch pracowników w tym, co najmniej jednego automatyka, posiadającego upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk oraz do posiadania plombownicy wg. Załącznika nr 1 do Instrukcji Ie-5 (E-11),
b) w godz. 7.00-19.00 natychmiastowe przystąpienie personelu znajdującego się na obiekcie do usuwania awarii po uzyskaniu informacji o zaistniałym fakcie od dyżurnego ruchu; materiały eksploatacyjne niezbędne do usunięcia awarii i smary do konserwacji urządzeń srk, w tym paliwo do agregatów zapewni zamawiający.
c) w godz. 19.00 - 7.00 w ciągu do 4 godz. przystąpienie do usunięcie awarii niewymagających zakupu materiałów srk lub materiałów srk przekazanych przez Zamawiającego; usunięcie awarii nastąpi niezwłocznie w terminie uwzgledniającym rodzaj usterki.
d) zabudowę (instalację) materiałów srk przekazanych przez Zamawiającego dla utrzymania w sprawności technicznej urządzeń srk w zakresie obsługi technicznej, w tym wymiana przekaźników do i z OTP, wymiana napędów zwrotnicowych po naprawie głównej, łączników nastawczych i kontrolnych, dławików torowych, linek zasilających, odbiorczych, dławikowych oraz wymiana transformatorów zasilających, odbiorczych i obwodu świateł i innych dostarczonych materiałów.
e) udział w odbiorach technicznych urządzeń srk po robotach budowanych wraz z zapewnieniem niezbędnego nadzoru przy prowadzeniu robót budowlanych lub innych czynności związanych ze zmianą urządzeń srk wykonywanych na podstawie dokumentacji technicznej przez podmiot trzeci np.: usuwanie kolizji, zmiana układu torowego itp.,
f) udział w badaniach technicznych rozjazdów,
g) udział w badaniach diagnostycznych urządzeń SRK,
h) wykonywanie pomiarów sił nastawczych i trzymania w napędach zwrotnicowych (pomiar z rejestracją w postaci wydruku komputerowego) zgodnie z instrukcjami stosowanymi na PKP PLK S.A.
i) udział w nadzwyczajnych sprawdzeniach urządzeń srk,
j) prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą techniczną wg wymagań Instrukcji Ie-12 (E-24) książek kontroli: obwodów świateł, obwodów torowych, baterii akumulatorów, metryk kabli srk, wydruków z pomiarów sił nastawczych i trzymania napędów zwrotnicowych,
k) odnowienie powłok malarskich urządzeń zewnętrznych objętych umową.
l) realizacja zabiegów konserwacyjnych w roku 2021 zgodne z zatwierdzonym harmonogramem rocznym stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ oraz w roku 2022 na podstawie nowego harmonogramu opracowanego przez ISE W-wa Wschód i zatwierdzonego przez Dyrekcje Zakładu..

4. Wykonywanie przedmiotu zamówienia winno być zgodne z DTR i na zasadach zawartych w instrukcjach służbowych obowiązujących w PKP PLK S.A, a w szczególności:
a) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym Ie-5 (E-11),
b) Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-12 (E-24),
c) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-6 (WOT-E12),
d) Instrukcja o przygotowaniu zawodowym pracowników Ia-5 (A-5),
e) Dokumentacja Techniczno - Ruchowa (DTR) - urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,
f) Ustawa z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym.

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Dokument nr: 0111/IZ01GM/11824/03352/21/P

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
2021-07-27 09:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/12232/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2021-07-27 09:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
ISE Wschód

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Radosław Jäckel
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
radoslaw.jackel@plk-sa.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.