Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
366z dziś
4903z ostatnich 7 dni
19096z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługi utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Bank Polski w Warszawie
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 221852359
DKRZ-WPO1@nbp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 24 000,00 PLN.
Nr telefonu: Tel.: +48 221852359
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO1-MM-241-0253/DA/21
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę przez okres 24 miesięcy usług utrzymania czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz obiektów Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie, polegających w szczególności na:

1) wykonywaniu stałych kompleksowych usług w zakresie utrzymania czystości i porządku wewnątrz obiektów;

2) stałym utrzymywaniu czystości na terenach zewnętrznych przylegających do obiektów;

3) wykonywaniu, stosownie do potrzeb Zamawiającego, dodatkowych usług utrzymania czystości i porządku, na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego;

4) świadczeniu serwisu dziennego;

5) dostarczaniu i wykładaniu artykułów higienicznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji usług określone są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę przez okres 24 miesięcy usług utrzymania czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz obiektów Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie, polegających w szczególności na:

1) wykonywaniu stałych kompleksowych usług w zakresie utrzymania czystości i porządku wewnątrz obiektów;

2) stałym utrzymywaniu czystości na terenach zewnętrznych przylegających do obiektów;

3) wykonywaniu, stosownie do potrzeb Zamawiającego, dodatkowych usług utrzymania czystości i porządku, na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego;

4) świadczeniu serwisu dziennego;

5) dostarczaniu i wykładaniu artykułów higienicznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji usług określone są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość usług / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na przedłużeniu okresu realizacji umowy maksymalnie o okres 24 miesięcy, przy czym przedłużenie to może zostać dokonane dwukrotnie o okresy do 12 kolejnych miesięcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

CPV: 90910000

Dokument nr: 361192-2021, SEZ/DKRZ-WPO1-MM-241-0253/DA/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej NBP (https://oneplace.marketplanet.pl).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-zamowienia.nbp.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2021

Kontakt:
Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-919
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Miazga
E-mail: DKRZ-WPO1@nbp.pl
Tel.: +48 221852359

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.