Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. działająca w imieniu Gminy Wrocław
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713235700, Faks: +48 713235750
zamowienia@wm.wroc.pl
https://wm-wroc.logintrade.net/zapytania_email,50672,3aa46445f06d650d5b75e94e44b6fc35.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 713235700,
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty budowlane w budynkach przy Ul. R. Traugutta 68, Ul. R. Traugutta 85-87, Ul. R. Traugutta 109 we Wrocławiu

Numer referencyjny: WM/SZP/PN/46/2021/G
II.1.2)Główny kod CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu, wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy do budynków mieszkalnych przy Ul. R. Traugutta 68, 85-87, 109 we Wrocławiu.

Zamówienie stanowi część zamówienia obejmującego zmianę systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych realizowanych w 2021 roku, w ramach projektu pn. ,,Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2" planowanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3, gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 ,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Roboty budowlane w budynku przy Ul. R. Traugutta 68

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45111300 Roboty rozbiórkowe
45262500 Roboty murarskie i murowe
45410000 Tynkowanie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100 Roboty malarskie
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu, wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy do budynku przy Ul. R. Traugutta 68 we Wrocławiu.

Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła i indywidualnych źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym demontaż części pieców stałopalnych i kaflowych,

b) pozostawienie i nieuczynnienie części pieców kaflowych;

c) zamurowanie, naprawa tynków na ścianach przy których zlokalizowane były zdemontowane piece kaflowe, malowanie ścian, odtworzenie posadzek, zabudowy systemowe;

d) zamurowanie, naprawa tynków na ścianach przy których zlokalizowane są pozostawione piece;

e) przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, montaż dwufunkcyjnych kotłów gazowych wraz z system odprowadzenie spalin;

f) przebudowa instalacji wentylacji;

g) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji w budynku;

h) wymiana wskazanych kuchenek gazowych na elektryczne, częściowa przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych.

II. Wykonanie instalacji zewnętrznej

a) wykonanie przyłącza wodociągowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane powyżej 60 miesięcy / Waga: 35.00
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne - zatrudnienie bezrobotnych / Waga: 5.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer Projektu: RPDS.03.03.02-02-0002/20-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z harmonogramem wykonania robót.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Roboty budowlane w budynku przy Ul. R. Traugutta 85-87

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45111300 Roboty rozbiórkowe
45262500 Roboty murarskie i murowe
45410000 Tynkowanie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100 Roboty malarskie
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu, wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy do budynku przy Ul. R. Traugutta 85-87 we Wrocławiu.

a) likwidacja indywidualnych źródeł ciepła i indywidualnych źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym demontaż części pieców stałopalnych i kaflowych;

b) pozostawienie i nieuczynnienie części pieców kaflowych;

c) zamurowanie, naprawa tynków na ścianach przy których zlokalizowane były zdemontowane piece kaflowe, malowanie ścian, odtworzenie posadzek, zabudowy systemowe;

d) zamurowanie, naprawa tynków na ścianach przy których zlokalizowane są pozostawione piece;

e) przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, montaż dwufunkcyjnych kotłów gazowych wraz z systemem odprowadzenie spalin;

f) Przebudowa instalacji wentylacji;

g) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji w budynku;

h) wymiana wskazanych kuchenek gazowych na elektryczne, częściowa przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych.

II. Wykonanie instalacji zewnętrznej

a) wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z instalacjami w budynku w wielorodzinnym przy Ul. R. Traugutta 85 (wspólnota mieszkaniowa).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane powyżej 60 miesięcy / Waga: 35.00
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne - zatrudnienie bezrobotnych / Waga: 5.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer Projektu: RPDS.03.03.02-02-0002/20-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z harmonogramem wykonania robót.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Roboty budowlane w budynku przy Ul. R. Traugutta 109

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45111300 Roboty rozbiórkowe
45262500 Roboty murarskie i murowe
45410000 Tynkowanie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100 Roboty malarskie
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu, wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy do budynku przy Ul. R. Traugutta 109 we Wrocławiu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane powyżej 60 miesięcy / Waga: 35.00
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne - zatrudnienie bezrobotnych / Waga: 5.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer Projektu: RPDS.03.03.02-02-0002/20-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z harmonogramem wykonania robót.

CPV: 45330000, 45000000, 45111300, 45262500, 45410000, 45430000, 45442100, 45421000, 45332300, 45332200, 45331100, 45331200

Dokument nr: 358320-2021, WM/SZP/PN/46/2021/G

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/zapytania_email,50672,3aa46445f06d650d5b75e94e44b6fc35.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2021

Kontakt:
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. działająca w imieniu Gminy Wrocław
Krajowy numer identyfikacyjny: PL514
ul. Namysłowska 8
Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
50-304
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Nagórek-Muzyka
E-mail: zamowienia@wm.wroc.pl
Tel.: +48 713235700
Faks: +48 713235750

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.