Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu

Przedmiot:

Opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łomianki
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki
powiat: warszawski zachodni
tel. 22 768 63 01, faks 22 768 63 02
um@poczta.lomianki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łomianki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 768 63 01, f
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji
ruchu dla ulicy Akacjowej w Łomiankach w zakresie wyspowych progów zwalniających.
4. W ramach opracowania należy:
o Opracować projekt stałej organizacji ruchu
o Uzyskać opinię zarządcy drogi,
o Uzyskać zatwierdzenie zarządcy ruchu,
o
Przekazać komplet dokumentów na okno podawcze Urzędu Miejskiego w
Łomiankach w terminie wskazanym w pkt. 5 w ilości 1 egz. wraz z wersją
elektroniczną.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze:
o wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego,
o zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
o obowiązującymi przepisami, w szczególności prawem budowlanym,
o obowiązującymi normami.

Składanie ofert:
9. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie:
o Elektronicznej ( skan podpisanej oferty) na adres e-mail: um@poczta.lomianki.pl
o termin składania ofert: 29.07.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania 15.11.2021 r.,

Wymagania:
. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1)
Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
6. Opis kryteriów:
o
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
o Zgodnie z kryterium termin wykonania zamówienia.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
o ofertę z nazwą zadania należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z Załącznikiem
nr 1 - Formularza Ofertowego.
UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie oferty bez podawania przyczyny.

Uwagi:
. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu. **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1). ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych
innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Kontakt:
10. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
o Jakub Wójcik, Inspektor ds. drogowych,
jakub.wojcik@poczta.lomianki.pl , tel. 22 888 98 81,
o Andrzej Boniakowski, Główny Specjalista ds. drogowych,
andrzej.boniakowski@poczta.lomianki.pl, tel. 22 888 98 80.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.