Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty brukarskie

Przedmiot:

Roboty brukarskie

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Piekoszowie
ul. Częstochowska 66a
26-065 Piekoszów
powiat: kielecki
+48 41 300-44-00, +48 41 300-44-06, +48 41 300-44-60
gmina@piekoszow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Piekoszów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 41 300-44-00, +4
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację robót brukarskich polegających na utwardzeniu kostką betonową oraz granitową
terenu nieruchomości znajdującej się w msc. Jaworznia
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót brukarskich polegających na
utwardzeniu kostką betonową terenu części działki nr 545 obręb 0004 Jaworznia; jednostka
ewidencyjna : 260414_2 Piekoszów oraz kostką granitową ciosaną koloru szarego części
działki nr 677 obręb 0004 Jaworznia, jednostka ewidencyjna : 260414_2 Piekoszów (teren
Rezerwatu Moczydło) stanowiących własność gminy Piekoszów.
Kostka betonowa musi być nawiązana rodzajowo i kolorystycznie do kostki ułożonej na
istniejącym już ciągu pieszo - jezdnym zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 522
(kostka brukowa BEHATON bez fazowa, kolor szary).
2. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 oraz szkic
lokalizacyjny - załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

CPV: 45100000-8, 45233000-9

Dokument nr: IRO.271.1.64.2021.PB

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być dostarczona na adres:
Urząd Gminy w Piekoszowie, Ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów
2. Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@piekoszow.pl
3. TERMIN SKŁADANIA/przesłania ofert: do dnia 03.08.2021 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 25 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzonego na podstawie
przedmiaru robót - załącznik nr 2.
2. W przypadku złożenia oferty w sposób tradycyjny listownie, ofertę należy umieścić
w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie i opisać następująco:
,,Oferta na realizację robót brukarskich polegających na utwardzeniu kostką betonową oraz
granitową terenu znajdującego się w msc. Jaworznia. Nie otwierać przed 03.08.2021 godz.
10:15"
2. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
4. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Sposób wynagradzania oraz płatność za przedmiot zamówienia:
1. Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
powykonawcze.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac objętych przedmiotem
zamówienia.
3. Termin zapłaty faktury: 30 dni od daty przedłożenia do zmawiającego.
VII. Kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty oraz terminu podpisania umowy:
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów.
2) Zamawiający może odstąpić od zlecenie niniejszego zamówienia na każdym etapie
postępowania.
3) Umowa zostanie podpisana po dokonaniu wyboru Wykonawcy oraz zabezpieczeniu przez
Gminę Piekoszów środków w budżecie.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Piotr Borkowski, e-mail: piotr.borkowski@piekoszow.pl.
telefon nr: 41300 44 06.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.