Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg

Przedmiot:

Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713347378
apelc@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 713347378
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonach zimowych 2021/2022,2022/2023,2023/2024 w podziale na zadania (części)

Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.34.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonie zimowym w podziale na zadania (części) polega na monitorowaniu w sezonie zimowym sytyacji panujacych na drogach krajowych administrowanych przez Obwody Drogowe Rejonów i przekazywanie zebranych informacji do Zespołu Zarzadzania Ruchem a także w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków na drogach, koordynowanie pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg (m.in. wysylanie sprzętu do odśnieżania i/lub likwidacji śliskości)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 058 738.64 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 - Rejon w Głogowie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024: Zadanie 1 - Rejon w Głogowie

2. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2024 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dyżurnych / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 - Rejon w Kłodzku

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024: Zadanie 2 - Rejon w Kłodzku

2. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2024 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dyżurnych / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3 - Rejon w Legnicy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024: Zadanie 3 - Rejon w Legnicy

2. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2024 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dyżurnych / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4 - Rejon w Lubaniu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024: Zadanie 4 - Rejon w Lubaniu

2. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2024 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dyżurnych / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 5 - Rejon w Oleśnicy

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024: Zadanie 5 - Rejon w Oleśnicy

2. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2024 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dyżurnych / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 6 - Rejon w Wałbrzychu

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024: Zadanie 6 - Rejon w Wałbrzychu

2. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2024 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dyżurnych / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 7 - Rejon w Wołowie

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024: Zadanie 7 - Rejon w Wołowie

2. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2024 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dyżurnych / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 8 - Rejon we Wrocławiu

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024: Zadanie 8 - Rejon we Wrocławiu

2. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2024 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dyżurnych / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

CPV: 71700000

Dokument nr: 361293-2021, O.WR.D-3.2413.34.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastapi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2021

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
53-139
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pelc
E-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 713347378

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.