Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie konserwacji dźwigarów z drewna klejonego wraz z płatwiami

Przedmiot:

Wykonanie konserwacji dźwigarów z drewna klejonego wraz z płatwiami

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. zo.o
Katowicka 20
96-200 Rawa Mazowiecka
powiat: rawski
biuro@zgoaquarium.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rawa Mazowiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie konserwacji dźwigarów z drewna klejonego wraz z płatwiami na hali krytego
lodowiska obiektu Krytej Pływalni ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest gruntowne czyszczenie nalotów atmosferycznych na 5
dźwigarach dachu nad sztucznym lodowiskiem wraz z 65 płatwiami łączącymi, a także ich
ponowne zabezpieczenie
Szczegółowy opis zapisano w projekcie umowy
Dodatkowe informacje:
DACH OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA
Główną konstrukcją nośną hali sztucznego lodowiska są dźwigary z drewna klejonego
warstwowo o wymiarach 160x1520 klasy GL32C o schemacie statycznym belki swobodnie
podpartej. Dźwigary głównie podparte są na elementach żelbetowych za pomocą okucia FIL
oraz klinów z drewna klejonego warstwowo - wyrównującego wysokość oraz
rozprowadzających równomiernie docisk do dźwigara głównego. Poprzecznie do dźwigarów
usytuowano płatwie z drewna klejonego warstwowo o wymiarach 120x320 klasy GL24H
podłączone za pomocą okuć stałowych(przegubowo). Dopełnienie konstrukcji stanowią
stężenia stalowe.
Zabezpieczenie
Elementy drewniane muszą być uodpornione na działanie korozji biologicznej metodą
powierzchniową, zgodnie z wymogami instrukcji ITB nr 355/98, przy użyciu środków
dopuszczonych do obrotu i stosowanych na terenie UE.
Zamawiający zapewnia dostęp do niezbędnej dokumentacji potrzebnej w należytej realizacji
zamówienia.
Roboty impregnacyjne: - dźwigary i płatwie należy czyścić przy użyciu środków do tego
przeznaczonych, bez używania szlifierek oscylacyjnych oraz zabezpieczyć powierzchnie
dźwigarów drewnianych i płatwi specjalistycznym preparatem do ochrony mikrobiologicznej.
Wykonawca realizujący zadanie będzie miał swobodny dostęp oraz przygotowaną płytę
lodowiska poprzez demontaż przygotowanego w okresie letnim skateparku.

Składanie ofert:
Ofertę prosimy przekazać do Zamawiającego do dnia 30 lipca 2021r.
na adres: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
lub faxem na nr: 46 815 40 55 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy:
biuro@zgoaquarium.pl............................................................

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy lub zlecenia

Wymagania:
Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
Cena 60 pkt. inne - gwarancja 40 pkt.
4. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
W załączeniu projekt umowy.
Kryteria oceny ofert:
Sposób oceny ofert: w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął
następujące kryteria przypisując mu odpowiednią wagę punktową:
a) I kryterium ,,cena netto" - waga 60 pkt. (C)
b) II kryterium ,,okres gwarancji" - waga 40 pkt. (G)
a.aj Sposób wyliczenia punktów w kryterium cena (Cj
Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 60 pkt.
Cena oferty - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej
podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma
60 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według wzoru:
C = (Cmin / Cx) x 60 pkt.
gdzie:
C - liczba punktów oferty w kryterium cena
Cmin - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert
Cx - cena oferty badanej
b.bł Sposób wyliczenia punktów w kryterium gwarancja tGl
Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 40 pkt.
Gwarancja - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie gwarancji ofertowej
podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najwyższą gwarancję
otrzyma 40 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według wzoru:
G = (Gx / Gmax ) x 40 pkt.
gdzie:
G - liczba punktów oferty w kryterium termin gwarancji
Gmax - największa liczba miesięcy spośród wszystkich ofert
Gx - liczba miesięcy oferty badanej
c) Sposób wyliczenia punktów oferty (P)
P = C + G
gdzie:
P - liczba punktów ogółem dla oferty badanej
C - liczba punktów oferty w kryterium cena, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku,
G - liczba punktów w kryterium gwarancja, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku,
Opis warunków udziału w zapytaniu ofertowym:
Za spełniających warunki udziału w zapytaniu ofertowym Zamawiający uzna Wykonawców,
którzy wykażą iż:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonałi/zakończyli
co najmniej jedną usługę polegające na remoncie konstrukcji z drewna klejonego wraz
z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały należycie wykonane, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane;
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co
najmniej jedną posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń lub
odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów która będzie
wykonywać czynności kierownika w/w zadania.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.