Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4988z ostatnich 7 dni
19182z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o
Kondratowicza 8
03-242 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 222902942, Faks: +48 222902942
biuro@mae.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 222902942,
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXXVI/1 Grupa Zakupowa MAE

Numer referencyjny: MAE2452021
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby własne, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne przez Zamawiających wymienionych w pkt 3 SWZ. Szacunkowe całkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie zamówienia tj. od 1.1.2022 do 31.12.2023 wynosi 82 959 358,00 kWh.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 zamówienia - zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1.1 do SWZ - (Taryfa Cxx ośw.).

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W lokalizacjach Zamawiających

II.2.4)Opis zamówienia:

Szacunkowe łączne zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi 5 907 230,00 kWh, w tym:

-- w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022 wynosi 2 953 615,00 kWh,

-- w okresie od 1.1.2023 do 31.12.2023 wynosi 2 953 615,00 kWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości

15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) - część 1 zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 zamówienia - zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1.2 do SWZ - (Taryfa Cxx).

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W lokalizacjach Zamawiających

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 zamówienia - zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1.2 do SWZ - (Taryfa Cxx).

Szacunkowe łączne zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi 46 968 468,00 kWh, W tym:

-- w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022 wynosi 23 484 234,00 kWh,

-- w okresie od 1.1.2023 do 31.12.2023 wynosi 23 484 234,00 kWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości

140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) - część 2 Zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 zamówienia - zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1.3 do SWZ - (Taryfa Bxx).

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W lokalizacjach Zamawiających

II.2.4)Opis zamówienia:

Szacunkowe łączne zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi 30 083 660,00 kWh, w tym:

-- w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022 wynosi 15 041 830,00 kWh,

-- w okresie od 1.1.2023 do 31.12.2023 wynosi 15 041 830,00 kWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości

90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - część 3 Zamówienia.

CPV: 09300000

Dokument nr: 359307-2021, MAE2452021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2021 r. godz. 12.30 w Biurze Mazowieckiej Agencji Energetycznej, Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr 3 lok. 300. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy e-PUAP.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.mae.com.pl/bip

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W lokalizacjach Zamawiających

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2021

Kontakt:
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 524-268-89-13
Kondratowicza 8
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
03-242
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9.00-17.00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.