Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace B+R z wdrożeniem

Przedmiot:

Prace B+R z wdrożeniem

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: TRADE & SERVICES PAWEŁ KWAŚNIEWSKI
os. Osiedle Centrum C 2/21
31-929 Kraków
powiat: Kraków
510 153 337
bartlomiej.kozien@polskiewlosy.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59784
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 510 153 337
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego urządzenia (zgrzewarki z systemem wymiennych końcówek) bazującego na udoskonalonym sposobie łączenia włosów doczepianych z włosami skóry głowy, a także przygotowania końcówek pukli pod odpowiednie metody przedłużania włosów. Usługa ta będzie realizowana w ramach projektu dofinansowanego w ramach konkursu 1.2.3. Bony na innowacje.
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.01.02.03-11-2009/21 - Bony na innowacje

Część 1
Prace B+R z wdrożeniem

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego urządzenia (zgrzewarki z systemem wymiennych końcówek) bazującego na udoskonalonym sposobie łączenia włosów doczepianych z włosami skóry głowy, a także przygotowania końcówek pukli pod odpowiednie metody przedłużania włosów. Usługa ta będzie realizowana w ramach projektu dofinansowanego w ramach konkursu 1.2.3. Bony na innowacje.
Przedmiot zamówienia stanowi:
1) Opracowanie Specyfikacji Projektowej Wyrobu oraz przygotowanie projektu koncepcyjnego projektu urządzenia;
2) Wykonanie projektu postaci dla urządzenia;
3) Wykonanie projektu szczegółowego wyrobu oraz opracowanie dokumentacji technologicznej dla poszczególnych elementów projektu wzorniczego;
4) Wykonanie prototypu (5 sztuk);
5) Testowanie prototypu;
6) Dopracowanie prototypu w wyniku przeprowadzonych testów;
7) Wykonanie formy wtryskowej wielokrotnego użytku obudowy nowego urządzenia, koniecznej do wykonania prototypu urządzenia;
8) Wykonanie 30 prototypów finalnego wyrobu;
9) Testowanie użytkowe z użytkownikami końcowymi.

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 2021-25909-59784

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Nowa Huta
Miejscowość
Kraków

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca powinien spełniać warunki określone w Regulaminie konkursu:
a) Jednostki naukowe:
-posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
- posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
- Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub
- instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 13) Regulaminu,
c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych
jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),
d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu,
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Wiedza i doświadczenie: ocenie będzie podlegała ilość przeprowadzonych łącznie prac B+R w danym zakresie tematycznym przez kadrę, którą dysponuje Wykonawca. Ważne jest posiadanie kadry, która realizowała już prace B+R w zakresie tworzenia projektów wzorniczych nowych produktów, prace B+R w zakresie badania/ tworzenia/ testowania urządzeń elektrycznych.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wymaga się, aby Oferent posiadał odpowiednie doświadczenie, wiedzę i zasoby techniczne oraz aby dysponował osobami zdolnymi do wykonania usługi obejmującej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego. Wymaga się, aby Wykonawca przedstawił urządzenia, które poświadczą posiadanie takiego potencjału i doprowadzą do wykonania: projektu wzorniczego oraz nowego wyrobu w postaci zgrzewarki do przedłużania włosów. Ważna jest możliwość wykonania projektu postaci, prototypu, ale także przetestowanie.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-16
Data ostatniej zmiany
2021-07-16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena liczona na podstawie wzoru:
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc - cena brutto oferty badanej
Pmax - mak ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena
Max: 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wiedza kadry:
7-6 osób- 25 punktów
5-4 osób- 15punktów
3-2- osób- 5 punktów
1-0- osób- 0 punktów
Max. liczba punktów do uzyskania za kryterium = 25 punktów
Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie kadry:
7-6 wykonanych prac- 25 punktów
5-4 wykonanych prac- 15punktów
3-2- wykonanych prac- 5 punktów
1-0- wykonanych prac- 0 punktów
Maksymalna ilość punktów: 25
Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Bartłomiej Kozień
tel.: 510 153 337
e-mail: bartlomiej.kozien@polskiewlosy.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.