Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa w zakresie prac B+R

Przedmiot:

Usługa w zakresie prac B+R

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: G4 Racing Poland sp. z o.o
217
33-171 Pleśna
powiat: tarnowski
690 655 242
g4wiktorg@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59795
Województwo: małopolskie
Miasto: Pleśna
Wadium: ---
Nr telefonu: 690 655 242
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa w zakresie prac B+R polegających na opracowaniu innowacyjnego produktu - zacisku hamulcowego.
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.01.02.03-11-2009/21 - Bony na innowacje

Część 1
Prace B+R wraz z wdrożeniem

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie prac B+R polegających na opracowaniu innowacyjnego produktu - zacisku hamulcowego.
Usługa ta będzie realizowana w ramach projektu dofinansowanego w ramach konkursu 1.2.3. Bony na innowacje.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie teoretycznych obliczeń wydajności następnie wybranie najlepszego rozwiązania pod kątem odkształceń pochodzących od obciążenia hydraulicznego i wpływu obciążeń cyklicznych na ich wartość w oparciu o aparaturę pomiarową jednostki badawczej.
Na wniosek Oferenta zamierzającego ubiegać się o niniejsze zamówienie, uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia zostanie mu przesłane, pod warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.
Przedmiot zamówienia stanowi:
1. Opracowanie prototypu zacisku hamulcowego,
2. Przeprowadzenie badań wytrzymałościowych na przynajmniej 5 modelach,
3. Przeprowadzenie badan laboratoryjnych,
4. Opracowanie dokumentacji konstrukcji zacisku hamulcowego,
5. Badania szczelności układu dla obciążeń hydraulicznych występujących w trakcie eksploatacji zacisków,
6. Badania pomiarowe na stanowisku testowym,
7. Badania obiektowe - pomiary temperatur i pomiary tensometryczne sił nacisków,
8. Badania pomiarowe na stanowisku testowym,
9. Testowanie użytkowe rezultatu prac.

CPV: 73200000-4

Dokument nr: 2021-25779-59795

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
tarnowski
Gmina
Pleśna
Miejscowość
Pleśna

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca powinien spełniać warunki określone w Regulaminie konkursu:
a) Jednostki naukowe:
-posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
- posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
- Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub
- instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 13) Regulaminu,
c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych
jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),
d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu,
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu.
Uprawnienia będą weryfikowane poprzez certyfikaty/ dokumenty akredytujące/ dyplomy lub inne dokumenty jasno wskazujące posiadanie jednej z powyższych kategorii.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wymaga się, aby Oferent posiadał odpowiednie doświadczenie, wiedzę i zasoby techniczne oraz aby dysponował osobami zdolnymi do wykonania usługi obejmującej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego. Wymaga się, aby Wykonawca przedstawił urządzenia, które poświadczą posiadanie takiego potencjału i doprowadzą do wykonania zacisku hamulcowego o docelowej geometrii z docelowego materiału oraz umożliwiające przeprowadzenie badania odkształceń.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Wiedza i doświadczenie: Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Wiedza i doświadczenie: ocenie będzie podlegała ilość przeprowadzonych łącznie prac B+R w danym zakresie tematycznym przez kadrę, którą dysponuje Wykonawca. Ważne jest posiadanie kadry, która realizowała już prace B+R w zakresie tworzenia projektów wzorniczych nowych produktów, prace B+R w zakresie badania/ tworzenia/ testowania urządzeń motoryzacyjnych.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-16
Data ostatniej zmiany
2021-07-16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wzór do wyliczenia ceny:
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc - cena brutto oferty badanej
Pmax - maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena
Max: 50 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wiedza kadry
7-6 osób- 25 punktów
5-4 osób- 15 punktów
3-2- osób- 5 punktów
1-0- osób- 0 punktów
Max. liczba punktów do uzyskania za kryterium nr 1 = 25 punktów
Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie kadry
7-6 wykonanych prac- 25 pkt
5-4 wykonanych prac- 15 pkt
3-2- wykonanych prac- 5 pkt
1-0- wykonanych prac- 0 pkt
Max. liczba pkt do uzyskania za kryterium nr 2 = 25 punktów
Szczegóły w zapytanie ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Wiktor Golec
tel.: 690 655 242
e-mail: g4wiktorg@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.