Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa hali produkcyjno- montażowej

Przedmiot:

Budowa hali produkcyjno- montażowej

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNI-KAT SP. Z O.O
SŁONECZNA 3
87-162 Grabowiec
powiat: toruński
+48604070037
a.majchrzak@uni-kat.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59801
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grabowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: +48604070037
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wdrożenie wyników prac B+R przez UNI-KAT sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej wypalarki plazmowej
Powstaje w kontekście naboru
POIR.03.02.01-IP.03-00-001/21 - Wdrożenie wyników prac B+R przez UNI-KAT sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej wypalarki plazmowej

Część 1
BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MONTAŻOWEJ

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Nazwa zamówienia:
Budowa hali produkcyjno- montażowej w ramach realizacji projektu pn. Wdrożenie wyników prac B+R przez UNI-KAT sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej wypalarki plazmowej w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Numer naboru: POIR.03.02.01-IP.03-00-001/21
Nr wniosku: POIR.03.02.01-04-0006/21
Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjno-montażowej wraz z elementami urządzenia terenu na działce, o nr 71/28 w miejscowości Grabowiec, obręb ewidencyjny 0003 Grabowiec, Gmina Lubicz. Przedmiot zamówienia jest zgodny z dokumentami technicznymi (w tym z projektem budowlanym), które stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia pod nazwą Dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na budowę.
o Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 942,80 m2
o Powierzchnia użytkowa - 926,97 m2
o Kubatura budynku - 6210,00 m3.
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie prac wyszczególnionych w Kosztorysie do oferty tj. w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego:
1. Wykonanie prac ziemnych, fundamentów, posadowienie hali,
2. Wykonanie posadzki przemysłowej w hali.
3. Montaż konstrukcji stalowej.
4. Montaż konstrukcji i pokrycia dachu oraz wykonanie obudowy hali z płyt warstwowych
5. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, bram segmentowych
6. Montaż suwnicy.
7. Prace instalacyjne, ogrzewanie, sieć sprężonego powietrza, wentylacja
8. Zagospodarowanie terenu.
Zakres przewidzianych do wykonania prac szczegółowo opisuje Dokumentacja budowlana stanowiąca Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Dodatkowo dokumentacja może zostać przekazana zainteresowanemu Wykonawcy w formie elektronicznej po przedstawieniu odpowiedniego żądania poprzez pocztę elektroniczną na adres: a.majchrzak@uni-kat.pl
Wszelkie nazwy własne wskazane w dokumentacji projektowej zostały podane wyłącznie przykładowo,
a Wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania produktów określonych nazwą własną.
W przypadku ewentualnego zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, specyficznego pochodzenia (nazw producentów). Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Ewentualne użycie nazw własnych lub znaków towarowych przez Zamawiającego służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Wykonawców może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Okres gwarancji
60

CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45213000-3, 45311200-2, 45330000-9, 45331000-6, 45343000-3, 45400000-1

Dokument nr: 2021-13194-59801, 1/07/2021/U

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-18

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
toruński
Gmina
Lubicz
Miejscowość
Grabowiec

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
według zapisów w zapytaniu ofertowym
Warunki zmiany umowy
według zapisów w zapytaniu ofertowym
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, przy czym Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, przy czym Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, przy czym Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, przy czym Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, przy czym Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania) wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami (Załącznik nr 2,3,4).
Dokumentacja do prawidłowego złożenia Oferty to:
- Formularz ofertowy- Załącznik nr 1,
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych -Załącznik nr 2
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3
- Kosztorys do oferty- Załącznik nr 4
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający nie określa dodatkowych warunków

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-16
Data ostatniej zmiany
2021-07-16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium - Cena oferty (waga 80%)
ocena według wzoru
P1=Cn/Cob x[80]
Opis kryterium znajduje się w zapytaniu ofertowym
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium - Gwarancja-(waga 20%)
liczona jako liczba miesięcy gwarancji pod warunkiem wskazania min. wartości 60 m-cy gwarancji
ocena według wzoru:
P2=EobEd x[20]
Opis kryterium znajduje się w zapytaniu ofertowym

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Artur Majchrzak
tel.: +48604070037
e-mail: a.majchrzak@uni-kat.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.