Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
5227z ostatnich 7 dni
20253z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi
al. Kościuszki 47
90-514 Łódź
powiat: Łódź
zlm@zlm.lodz.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485009
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 16 części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

: Opracowanie: 1) dokumentacji projektowej technologii rozbiórki [Projekt budowlany + Projekt wykonawczy] dwóch budynków mieszkalnych: frontowego o konstrukcji drewnianej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, opróżniony (numer inwentarzowy 7102003), lewej oficyny o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, opróżniony (numer inwentarzowy 7102287), i pięciu budynków gospodarczych o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych, nieużytkowanych bez numerów inwentarzowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Spornej 10A (działka ewidencyjna nr 96, obręb B-24, KW LD1M/00096127/9), zgodnie z Zarządzeniem nr 9456/VIII/18 z dnia 3 października 2018 r.,
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), - inwentaryzacji budowlanej.
Budynek mieszkalny frontowy o konstrukcji drewnianej został wpisany do gminnej ewidencji zabytków województwa łódzkiego pod numerem 1653. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 6 do SWZ. Kubatura budynków - 930,00 m.

: Opracowanie:
- ekspertyzy (orzeczenia) sprawie określenia robót budowlanych koniecznych do wykonania w celu zakończenia remontu nieruchomości, w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz innych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy (ekspertyza - orzeczenie obejmuje wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku oraz wykonanych robót budowlanych branżach: ogólnobudowlanej oraz instalacji: elektrycznej, teletechnicznych, wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz,
- projektu technicznego [PT, PW] w zakresie niezbędnym dla dokończenia remontu nieruchomości i dostosowania budynku do aktualnych wymagań przepisów prawa budowlanego i innych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy nieruchomości położonej w Łodzi przy Ul. Wschodniej 40 (branża: architektoniczna, budowlana, instalacyjne).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.

Opracowanie:
- ekspertyzy konstrukcyjno -budowlanej o stanie technicznym budynku mieszkalnego w Łodzi na nieruchomości przy Ul. Mielczarskiego 22 (działka ewidencyjna nr 54, obręb P-9) wraz z analizą opłacalności remontu, zgodnie z postanowieniem PINB nr 329/2021 z dnia 16.04.2021 r.
- projektu (PB + PW) usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego wskazanych w Postanowieniu PINB elementów konstrukcyjnych budynku tj. ścian konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, nadproży, płyt balkonowych,
- inwentaryzacji budowlanej (do celów projektowych) wykonanie poprzez skanowanie budynków w zaawansowanej technologii BMI,
- wykonanie odkrywek w uzgodnieniu z WKZ,
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- uzgodnienia ekspertyzy i projektu z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 6 do SWZ. Kubatura - 9025,00 m

Opracowanie:
- projektu zabezpieczenia stropu prześwitu bramowego poprzez wzmocnienie ramami drewnianymi (stemplowanie), budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy Ul. Pomorskiej 99 (działka ewidencyjna nr 118/3, obręb S-2), zgodnie z postanowieniami PINB nr 666/2020, z dnia 25.02.2020 r.,
- inwentaryzacji konstrukcyjno -budowlanej (do celów projektowych),
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.

Opracowanie:
- ekspertyzy budowlano - konstrukcyjnej o stanie technicznym murów budynku mieszkalnego (nienaniesionego na mapie) na nieruchomości przy Ul. Podbiałowej 12 w Łodzi (dz. ew. nr 157/7, obręb B-47) wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu, zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WUOZ-ZN.5181.17.2021.IŚ oraz zgodnie z postanowieniem PINB nr 7325/R-432-2021/B/EZ z dnia 02.02.2021 r.
- inwentaryzację budowlaną do celów projektowych,
- wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem - przywróceniem do stanu pierwotnego,
Dokumentację techniczno-budowlaną należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.

Opracowanie:
- ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej braku wentylacji w pomieszczeniu WC lokalu mieszkalnym nr 31 w nieruchomości w Łodzi przy Ul. 1 Maja 36 (działka ewidencyjna nr 304, obręb P-9), wraz z projektem wskazującym jednoznaczny sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości - dobudowa przewodu wentylacyjnego, zgodnie z postanowieniami PINB nr 179/2021, z dnia 23.02.2021 r.
- inwentaryzacji konstrukcyjno -budowlanej (do celów projektowych),
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.

część 7: Opracowanie:
- ekspertyzy technicznej (Budowlano-Konstrukcyjnej) o stanie technicznym budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy Ul. Drewnowskiej 90 (działka ewidencyjna nr 80/16, obręb B-46) wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu, zgodnie z postanowieniami PINB nr 827/2020, z dnia 23.11.2020 r.
- Wykonanie odkrywek wraz z przywróceniem - odtworzeniem stanu pierwotnego;
- inwentaryzacji konstrukcyjno -budowlanej (do celów projektowych),
- projektu technicznego [PB+PW] w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego wraz z Programem Prac Konserwatorskich;
- wykonanie uzgodnień z ŁWKZ.
- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót;
- obiekt jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ. Kubatura obiektu: 2200,00 m3.

Opracowanie:
- ekspertyzy technicznej (konstrukcyjno-budowlanej) o stanie technicznym wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy Ul. Kaliskiej 28 (działka ewidencyjna nr 308, obręb G-4)wraz z projektem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w tym projekt regulacji i odbudowy brakujących przewodów kominowych, zgodnie z postanowieniem PINB nr 476/2021 z dnia 15.06.2021 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.

: Opracowanie ekspertyzy technicznej budowlano-konstrukcyjnej o stanie technicznym 6 sztuk balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z wykonaniem projektu w zakresie wykonania zabezpieczeń uszkodzonych balkonów w budynku zlokalizowanego w Łodzi przy Ul. Pabianickiej 38 w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.,

Opracowanie:
- ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej o stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego poprzecznej oficyny w Łodzi na nieruchomości przy Ul. Organizacji WiN 5 (działka ewidencyjna nr 234, obręb B-47), zgodnie z postanowieniem PINB nr 349/2021 z dnia 21.04.2021 r. wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu. W ekspertyzie należy ocenić stan techniczny wszystkich występujących elementów konstrukcyjnych wraz z przewodami kominowymi,
- inwentaryzacji konstrukcyjno -budowlanej (do celów projektowych),
- wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem - przywróceniem do stanu pierwotnego,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.

Opracowanie ekspertyzy technicznej (konstrukcyjno- budowlanej) dla zabytkowej willi tj. ,,Dawnego zespołu rezydencjalnego Ferdynanda Koniga" zlokalizowanej w Łodzi przy Ul. Pabianickiej 49 (działki ewidencyjne nr 124/28, 124/30 i 124/22, obręb G-10) wraz z projektem technicznym (PB+PW) zabezpieczeń i programem Prac Konserwatorskich, zgodnie z decyzją ŁWKZ z dnia 10.06.2021 r. oraz decyzją PINB nr 454/2018 z dnia 05.06.2018 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.

Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego frontowego (oznaczonego na mapie nr 1193) przy Ul. Rewolucji 1905 r. nr 42 w Łodzi (działka ewidencyjna nr 278, obręb S-1). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.

Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej o stanie technicznym budynków usytuowanych w Łodzi przy Ul. Sienkiewicza 61 wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu. Należy zwrócić szczególną uwagę na ściany konstrukcyjne, stropy międzykondygnacyjne, konstrukcję dachu oraz konstrukcję dachu prawej oficyny i lokal mieszkalny nr 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.

- Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Kilińskiego 96 w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem dachu, ścian poddasza i stropów ostatniej kondygnacji.
-- projektu [PB+PW] technicznego w zakresie określenia jednoznacznego sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego wraz z Programem Prac Konserwatorskich;
- Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Kilińskiego 96A w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem dachu, ścian poddasza i stropów ostatniej kondygnacji.
- projektu [PB+PW] technicznego w zakresie określenia jednoznacznego sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego wraz z Programem Prac Konserwatorskich;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.

Opracowanie:
- dokumentacji projektowej w zakresie wzmocnienia uszkodzonych nadproży w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami prawa budowlanego budynków frontowego i prawej oficyny nieruchomości przy Ul. Kilińskiego 164 w Łodzi.

- dokumentacji projektowej w zakresie regulacji i dobudowy brakujących przewodów kominowych w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami prawa budowlanego budynków frontowego i prawej oficyny nieruchomości przy Ul. Kilińskiego 164 w Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.

Opracowanie projektu rozbudowy instalacji elektrycznej - oświetlenia zewnętrznego wraz z doborem lamp zewnętrznych na nieruchomości przy Ul. Wapiennej 60 w Łodzi, zgodnie z wytycznymi ŁWKZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SWZ.

CPV: 71000000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00118370, DZP.26.1.117.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w rozdziale XIV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w rozdziale II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w rozdziale II SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485009
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.