Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowych związanych z likwidacją pleśni

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych związanych z likwidacją pleśni

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
662 146 430
k.kolodziejska@admgoldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: 662 146 430
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowych związanych z likwidacją pleśni - Górna 23 (III)
ZAPYTANIE CENOWE
NA WYKONANIE PRAC MYKOLOGICZNYCH W LOKALU NR 1 PRZY UL. GÓRNA 23 W GOŁDAPI

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Gołdap

zaprasza do złożenia ofert

na wykonanie prac remontowych związanych z likwidacją pleśni oraz prac towarzyszących w lokalu nr 1 przy Ul. Górnej 23 w Gołdapi - lokal o powierzchni 56,51 m2, częściowo podpiwniczony.

1. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe polegające na:
a. zabezpieczeniu, zafoliowaniu nieremontowanych powierzchni,
b. wykonaniu dezaktywacji biobójczej poprzez opryski zagrzybionych ścian,
c. ozonowaniu mieszkania,
d. skuciu tynków z zawilgoconych ścian, skuciu glazury, okładzin ściennych. Skute materiały
budowlane zapakuje w worki i zutylizuje,
e. demontaż podłóg,
f. po skuciu tynków, okładzin i podłóg należy zabezpieczyć ściany biobójczo i preparatami
przeciwsolnymi,
g. po wykonaniu czynności przygotowawczych na ścianach wykonać dwukrotne ( z przerwami na
osuszenie ) smarowanie środkiem hydrofobowym przesuszającym ( proponowany preparat
AQUAFIN 2K ),
h. izolacja podłóg termiczna i przeciwwilgociowa, wykonanie nowych podłóg z zastosowaniem
materiałów z jakich wykonane były przed demontażem,
i. jako warstwę końcową przed robotami malarskimi należy nałożyć tynki renowacyjne ( np.
Weber - Deiterman SP ),
j. wykończenie ścian poprzez szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, okładziny,
k. wszelkie prace towarzyszące konieczne do realizacji zlecenie,

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert: 04.08.2021 r. godź: 08:00

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w siedzibie ADM w Gołdapi, Ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19 - 500 Gołdap pokój nr 4.

Termin złożenie ofert: 03.08.2021 r.

Wymagania:
Zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji właściciela lokalu - Gminy Gołdap w oparciu
o cenę, udzieloną gwarancję i termin wykonania.
2. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem:
a. Ofertę wykonawca przedstawi w oparciu o własne pomiary podczas dokonania wizji lokalnej,
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia jak
również rezygnacji z wyboru jakiejkolwiek oferty bez podania przyczyny.
c. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane
zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru
końcowego robót.
d. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
e. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją
odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowanie oferty oraz ewentualnie zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.
f. Podczas realizacji zadania lokal może być częściowo użytkowany.
g. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia prac
mykologicznych,

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający ofertę w
niniejszym postępowaniu:
a. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
b. Kosztorys ofertowy,

4. Sposób przygotowania oferty.
a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez
Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje jej
odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej, w
języku polskim, w sposób trwały. Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za
zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli
Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający , pod rygorem
odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.
b. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem, oświadczenia i
dokumenty wymagane postanowieniami. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty,
oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień
otwarcia ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
c. ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją : wykonanie prac
remontowych w lokalu nr 1 przy ul. Górnej 23 w Gołdapi.
d. w sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
e. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty i podpisania umowy.
f. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Ocena ofert .
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o podaną cenę, udzieloną gwarancję i termin realizacji.
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
a. dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,
b. dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym,
c. rezygnacji z dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
Kamila Kołodziejska: 662 146 430, mail: k.kolodziejska@admgoldap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.