Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont leśniczówki

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont leśniczówki

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodzisk
Lasówki 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski
powiat: grodziski (wielkopolski)
tel. 61 44-45-301
grodzisk@poznan.lasy.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Grodzisk Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 44-45-301
Termin składania ofert: 2021-08-19 11:30:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont leśniczówki Sworzyce
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie leśniczówki Sworzyce, nr działki 5032/5.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
a) wzmocnienie ław fundamentowych,
b) roboty remontowe kotłowni,
c) remont okapu połaci dachowej,
d) modernizacja elewacji
e) remont przydomowej oczyszczalni s?cieko?w.
2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, w tym Projektowanymi Postanowieniami Umowy załącznik nr 2, Projektem Wykonawczym załącznik nr 1, przedmiarem robót załącznik nr 3 oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną załącznik nr 8, obowiązującymi przepisami, polskimi normami budowlanymi, sztuką budowlaną, Ustawą - Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

CPV: 45210000-2, 45111220-6, 45111300-1, 45232421-9, 45233123-7, 45233260-9, 45261000-4, 45312310-3, 45331100-7, 45340000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00118857, SA.270.4.6.2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2) ustawy Pzp w przypadku gdy: "w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione" Zamawiający 23.06.2021 r. wszczął drugie już postępowanie na Remont leśniczówki Sworzyce - II postępowanie (nr ogłoszenia 2021/BZP 00091227/01) prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji. We wskazanym postępowaniu na remont Leśniczówki Sworzyce postępowaniu o nr referencyjnym SA.270.4.5.2021 do upływu terminu składania ofert tj. 12.07.2021 r. godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty (brak ofert), a postępowanie zostało unieważnione. Zamawiający nie zmienił istotnych warunków postępowania na remont Leśniczówki Sworzyce. W związku z powyższym przesłanka udzielenia zamówienia z wolnej ręki wskazana w art. 305 pkt 2) ustawy Pzp została spełniona.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-7b32d7c8-d3ab-11eb-911f-9ad5f74c2a25
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Ogólnobudowlany Telesz Maciej
5.1.2.) Ulica: ul. Grodziska 14
5.1.3.) Miejscowość: Rakoniewice
5.1.4.) Kod pocztowy: 62-067
5.1.5.) Województwo: wielkopolskie
5.1.6.) Kraj: Polska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.