Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi badawcze

Przedmiot:

Usługi badawcze

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: PLASTIC PACK Radomił Opitek Spółka Komandytowa
Przemysłowa 21
32-660 Chełmek
powiat: oświęcimski
796626525
radomil.opitek@plasticpack.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59896
Województwo: małopolskie
Miasto: Chełmek
Wadium: ---
Nr telefonu: 796626525
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe z dnia 19.07.2021r.
Powstaje w kontekście naboru
RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 - Bony na innowacje wraz z wdrożeniem

Część 1
Zapytanie ofertowe z dnia 19.07.2021r.

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie wykonania usługi B+R dotyczącej opracowania technologii wykonywania opakowań do żywności z naturalnego, ekologicznego surowca zastępującego PET/PP.
Wykonanie prac B+R w zakresie:
1) Wybór surowca i dodatków funkcjonalnych do opakowań.
2) Opracowanie i określenie parametrów procesów technologicznych do produkcji przemysłowej nowych produktów.
3) Wykonanie prototypów powlekanych opakowań (12 szt. x 5 różnych gramatur) i przeprowadzenie badań charakterystyki produktu:
- ocena gramatury
- ocena chłonności
- ocena barierowości
- ocena właściwości mechanicznych
- wstępne testy kompostowania
4) Opracowanie technologii produkcji oraz przetestowanie urządzenia w warunkach laboratoryjnych.
5) Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu
6) Opracowanie zgłoszenia patentowego i zgłoszenie na: Technologię wykonania opakowania.
Okres gwarancji
ND

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 2021-22902-59896

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-27

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
oświęcimski
Gmina
Chełmek
Miejscowość
Chełmek

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nd
Warunki zmiany umowy
nd
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca powinien spełniać warunki określone w Regulaminie konkursu:
a) Jednostki naukowe:
-posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
- posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
- Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub
- instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 13) Regulaminu,
c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),
d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu,
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu.
Uprawnienia będą weryfikowane poprzez certyfikaty/ dokumenty akredytujące/ dyplomy
lub inne dokumenty jasno wskazujące posiadanie jednej z powyższych kategorii.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent powinien posiadać odpowiednie doświadczenie, wiedzę i zasoby techniczne oraz zasoby kadrowe do wykonania usługi obejmującej przedmiot niniejszego Zapytania
ofertowego. Oferent jest zobowiązany przedstawić wykaz urządzeń, które będą służyły do wykonywania usługi wskazanej w przedmiocie zamówienia. Potencjał techniczny przedstawiony przez Oferenta do realizacji usługi powinien umożliwiać wykonanie wszystkich czynności opisanych w przedmiocie zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferent powinien spełnić następujące kryteria:
1. Dysponuje na moment rozpoczęcia realizacji usługi badawczej zapleczem eksperckim
i naukowym oraz zatrudnionymi pracownikami naukowo-badawczymi zdolnymi do wykonania zamówienia i zapewni te zasoby na czas realizacji zamawianej usługi badawczej.
2. Dysponuje niezbędną wiedzę i potencjałem technicznym oraz zapewni te zasoby na czas realizacji zamawianej usługi badawczej.
3. Posiada niezbędne doświadczenie w zakresie realizacji prac badawczych objętych przedmiotem zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-19
Data ostatniej zmiany
2021-07-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium CENA :60
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc - cena brutto oferty badanej
Pmax - maksymalna ilość punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wiedza kadry, Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium: 20
Ocenie podlega, czy kadra posiada odpowiednią wiedzę i wykształcenie do wykonania zamówienia. Punktacja za kryterium:
7-6 osób- 20 punktów
5-4 osób- 10 punktów
3-2- osób- 5 punktów
1-0- osób- 0 punktów
Max. liczba pkt za kryt. 20
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie kadry, Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium: 20
Ocenie będzie podlegała ilość przeprowadzonych łącznie prac B+R przez kadrę, którą dysponuje Wykonawca.
7-6 wykonanych prac- 20 pkt.
5-4 wykonanych prac- 10 pkt.
3-2- wykonanych prac- 5 pkt.
1-0- wykonanych prac- 0 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Radomił Opitek
tel.: 796626525
e-mail: radomil.opitek@plasticpack.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.