Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
20-050 Zagnańsk
powiat: kielecki
jst@wechsler.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk/proceedings
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Zagnańsk
Wadium: 20 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Zagnańsk

Numer referencyjny: PZ.271.1.8.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Zagnańsk

1) Modernizacji podlegać będzie 598 szt. punktów oświetleniowych na terenie gminy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zagnańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Zagnańsk

1) Modernizacji podlegać będzie 598 szt. punktów oświetleniowych na terenie gminy w tym:

-- wymiana dotychczasowych opraw oświetleniowych i wysięgników na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych w ilości 314 szt. (Załącznik nr 10 - Inwentaryzacji Technicznej i tabela opraw),

-- zagęszczeniu tj. zainstalowanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na istniejących słupach oświetleniowych, na drogach gminnych w Siodłach, w Gruszce, Belnie, Chrustach Małych i w Goleniawach w sumie 62 punkty oświetlenia ulicznego. Uwaga Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji w/w zagęszczenia,

-- Dostosowanie i włączenie do systemu inteligentnego sterowania oświetleniem istniejących opraw LED w następujących lokalizacjach:

a) Zagnańsk oprawy parkowe podwójne: Ul. Spacerowa: 48 opraw, Ul. Leśna: 20 opraw, Ul. Borek: 20 opraw, Ul. Spacerowa/Słoneczna 46 opraw (Moc opraw- 33 W);

b) Tumlin Węgle oprawy parkowe: 20 opraw (Moc opraw- 44 W. - droga powiatowa);

c) Szałas oprawy parkowe: 28 opraw (Moc opraw- 44 W. - droga powiatowa);

d) Tumlin Osowa - Samsonów: 40 opraw (Moc opraw- 44 W. - droga nr 750).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Rozbudowa systemu sterowania do rozwiązań smart city / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oprawy posiadające certyfikat ENEC PLUS / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

CPV: 31520000, 45310000, 45316100, 45316110, 71355200

Dokument nr: 364263-2021, PZ.271.1.8.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Gmina Zagnańsk, Ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zagnańsk

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2021

Kontakt:
Gmina Zagnańsk
Krajowy numer identyfikacyjny: 9591671296
ul. Spacerowa 8
Zagnańsk
Kod NUTS: PL721 Kielecki
20-050
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Marciniak
E-mail: jst@wechsler.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.